جمعه ۱۳۹۰/۰۳/۲۷

در مسابقات دو وميداني قهرماني کارگران:

كارگران آتش نشان قزوين در سکوي قهرماني استان ايستادند

تيم دووميداني سازمانن آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين به مقام قهرماني مسابقات کارگران استان دست يافت.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني ،اين مسابقات در مجموعه ورزشي کارگران شهر صنعتي برگزار شد که طي آن تيم آتش نشاني با قاطعيت در سکوي قهرماني ايستاد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط