سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۳/۱۷

اقدامات سازمان زيباسازي جهت برگزاري رحلت امام (ره) و 15 خرداد

سازمان زيبا سازي شهرداري قزوين به منظور سالگرد رحلت امام(ره) و بزرگداشت قيام 15 خرداد42 اقدام به ريسه بندي پارچه اي مشكي سطح شهر كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان زيبا سازي شهرداري قزوين ؛ اين سازمان در راستاي گراميداشت سالگرد رحلت امام خميني (ره) و قيام 15 خردادسال 42  اقدام به ريسه بندي پارچه اي مشكي بيش از 15 خيابان شهر از جمله خيام، راه آهن، امام ،طالقاني ، فردوسي و....و  نصب 500 عدد پرچم مشكي در سطح شهر و نصب پرچم مشكي بر كليه ميل پرچم هاي موجود در سطح شهر  و تحويل ريسه هاي مشكي به تعدادي از هيئتها و سازمانهاي شهرداري كرذ.

پايان پيام

تصاویر مرتبط