چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۲۸

ظاهري، رييس شوراي اسلامي شهر قزوين:

نگاه مديران شهرداري به روابط عمومي بايد تقويت کننده باشد

رييس شوراي اسلامي شهر قزوين در آيين گراميداشت روز ارتباطات و روابط عمومي بر ضرورت توجه و اهتمام مديران شهرداري برتقويت روابط عمومي ها تاکيد کرد.

 

به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين، در آيين گراميداشت روز ارتباطات و روابط عمومي كه در تالار مردم شوراي اسلامي شهر قزوين برگزارشد، عباس ظاهري، رييس اين شورا خدمت رساني به مردم و تلاش براي رفع مشکل آنان را از وظايف اصلي روابط عمومي ها دانست و گفت: ماهيت کار روابط عمومي ها بسيار ظريف، لطيف و در عين حال پيچيده بوده و در دنياي امروز کار آساني نيست.
ظاهري با بيان اينکه روابط عمومي ها بايد آنچنان قوي عمل کنند که ارتباط شهروند با مدير را تسهيل وخدمات رساني را افزايش دهند، افزود: مسئولان روابط عمومي نبايد تنها به شکل مخبر عمل كرده و از ساير زواياي کار روابط عمومي مغفول بماند ؛ بلکه بايد جايگاه خود را تقويت كرده و نتيجه مطلوبتري کسب كنند.
وي هم چنين برکسب اطلاعات علمي لازم درحوزه روابط عمومي و آشنايي با وظايف، توقعات و انتظاراتي که ازآن مي رود تاکيد و عنوان کرد: اخلاق و رفتار مناسب، دانش علمي و فني، سعه صدر، عقل مديريتي بالا و توانايي حل مشکلات ازمهم ترين ويژگي هايي است که هر مسئول روابط عمومي بايد داشته باشد.
در پايان اين مراسم با اهداي لوح و كتاب نفيس از مسئولان روابط عمومي شهرداري قزوين قدرداني شد.
پايان پيام