چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۲۸

براي چندمين بار پياپي در ماه جاري :

فردي ديگر در کانال قزوين غرق شد

جسد غريقي ديگر از کانال آب روستاي نجف آباد از آب خارج شد.


 

به گفته موسي خاني ، معاونت عمليات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين ساعت 41/11 دقيقه روز 26 ارديبهشت ماه در اولين فرعي کانال مادر حد فاصل روستاي نجف آباد و پل اتوبان جسد مردي که در قسمت وزنه آب بند کانال مچاله شده بود توسط غواصان سازمان آتش نشاني از آب خارج شد که هويت وي نامعلوم مي باشد .
موسي خاني با بيان اينکه اين ششمين غريق در ماه جاري در کانال مادر مي باشد گفت : اغلب کانالها و آبگيرها ممنوعه اعلام شده اند و شهروندان بايد توجه داشته باشند که شنا کردن در اين نقاط و حتي رفت و آمد از کنار آن مي تواند خطر آفرين باشد حتي سواحل شني و ماسه اي شيب دار اطراف سدها و آبگيرها و شيب تند کانال ها مي تواند باعث لغزيدن بطرف آب شود.
معاونت عمليات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين از شهروندان خواست از شنا کردن در آب راه ها ، آب هاي خروشان ، کانالها و درياچه ها خودداري کنند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط