دوشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۰۵

سمينار راه اندازي و اجراي طرح مكانيزه کارت پارک در قزوين برگزار شد

سمينار آموزشي راه اندازي و اجراي طرح مكانيزه کارت پارک باحضور مديران حوزه معاونت حمل ونقل وترافيك، معاونت راهنمايي ورانندگي و عوامل اجرائي اين طرح هجدهم ارديبهشت90 در قزوين برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومي حوزه معاونت حمل ونقل وترافيك شهرداري قزوين؛ در اين سمينار كه با هدف آموزش، نحوه راه اندازي و اجراي طرح مكانيزه كارت پارك وچگونگي كار سيستم برگزار شد مديران حوزه معاونت حمل ونقل وترافيك شهرداري وجمعي از مسئولين پليس رااهنمايي و رانندگي و عوامل اجرايي اين طرح حضور داشتند ،كه آموزش هاي لازم دراين خصوص به عوامل اجرائي ارايه شد .
 بر اساس اين گزارش؛ دكتر سيد مهدي يدي همداني، معاون حمل ونقل وترافيك شهرداري قزوين در ابتداي اين سمينار با اشاره به تاريخچه طرح كارت پارك در شهر قزوين وديگر شهرهاي كشور و جهان گفت : قبل از اجراي اين طرح تنها افراد خاصي از حاشيه خيابان ها استفاده مي كردند ،اما با اجراي اين طرح مشكل كمبود پاركينگ در محدوده مركزي شهر تا حدودي جبران شد.
همداني افزود: هدف از ايجاد طرح كارت پارك تقسيم عادلانه پارك حاشيه خيابان بين همه افراد جامعه، كاهش بار ترافيكي محورهاي پرتردد شهر، قيمت گذاري و محدود كردن محل هاي پارك اتومبيل و ترغيب رانندگان وسايل نقليه شخصي به استفاده از پاركينگ هاي عمومي است.
وي با بيان اين كه جلسات و كارشناسي هاي بسيار كثيري در خصوص تغيير نحوه اجراي سنتي كارت پارك برگزار شد و پس از تحقيقات و بررسي هاي صورت گرفته و با توجه به مشکلات ناشي از دريافت و پرداخت وجه نقد و محاسبه ساعات پارک وسايل نقليه و عدم اخذ اطلا عات آماري طرح کارت پارک ساعتي و در راستاي توسعه فناوري هاي الکترونيک و همگام با سياست هاي شهرداري قزوين اجراي طرح کارت پارک به صورت مكانيزه مطرح شد، بدين ترتيب در راستاي تحقق شهرداري الکترونيک و رفاه حال شهروندان با اعتباري بالغ بر 817 ميليون ريال دستگاه ها و تجهيزات مورد نياز اجراي طرح خريداري شد .
معاون شهردار در ادامه اظهاركرد :همزمان با اجراي طرح كارت پارك به صورت سنتي، طرح کارت پارک مكانيزه براي نخستين بار درکشوراز اول خرداد 1390 درمعابرشهر قزوين اجرا خواهد شد .
وي افزود: در اين روش براي هر راننده يك كارت الكترونيكي در نظر گرفته مي شود كه از طريق باجه هاي مخصوص توزيع كارت پارك يا از طريق پاركبان ها توزيع مي شود. كارت ها در وجه 10هزار ريالي، 20 هزارريالي، 50هزار ريالي و 100هزار ريالي عرضه در نظر گرفته شده اند. كارت هاي 10 هزارريالي و 20 هزارريالي فاقد تخفيف بوده و براي كارت هاي 50 هزارريالي 5 درصد و براي كارت 100هزار ريالي 10 درصد تخفيف در نظر گرفته شده است. هزينه تهيه و چاپ كارت ها نيز با درصدي تخفيف تنها در يك مرحله از شهروندان اخذ مي گردد كه اين مبلغ برابر 4 هزارريال خواهد بود و در مراحل بعدي كارت ها قابل تعويض بوده و در زمان تعويض ارائه دهنده كارت هزينه كارت خام را مجددا پرداخت نخواهد كرد.
اين مقام مسئول بيان كرد:كارت هاي هوشمند در هنگام خريد از طريق پاركبان فعال شده و تا تاريخ انقضاي تعيين شده داراي اعتبار ريالي مي باشد.كه توسط راننده پشت شيشه اتومبيل نصب شده و به ازاي هر نيم ساعت توقف در محدوده طرح كارت پارك مبلغ مصوب شوراي محترم اسلامي شهر قزوين توسط دستگاه هايي كه در اختيار عوامل پاركبان قرار دارد از اعتبار كارت كسر خواهد شد و سيستم دستگاه ها به صورتي برنامه ريزي شده است كه بيشتر از مقدار تعيين شده و قبل از اتمام نيم ساعت قابل كسر نخواهد بود.
همداني در پايان گفت : بديهي است اجراي هر طرح جديد يا تغيير در روش هاي قديمي، داراي مزايايي است که اجراي آن و سختي هاي تغيير روش را براي متوليان امر قابل پذيرش نمايد. حذف داد و ستد وجه نقد به صورت سنتي و حل مشكل تأمين پول خرد، حذف ارتباط فيزيكي بين راننده و پاركبان و امكان كنترل و نظارت دقيق تر از مزاياي ديگر اجراي طرح کارت پارک مكانيزه است، دستيابي به اطلاعات صحيح و دقيق، يکي از مهمترين مولفه هاي مديريت ترافيک در شهرها براي برنامه ريزي و مطالعات محسوب مي­شود که اجراي طرح کارت پارک مكانيزه، اين مهم را محقق خواهد ساخت. اين اقدام گامي در جهت مديريت نرم افزاري ترافيك است.
پايان پيام 

تصاویر مرتبط