پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۰۸

با حكمي از سوي شهردار؛

سرپرست جديد معاونت خدمات شهري شهرداري معرفي شد

با حكمي از سوي شهردار، عبدالعلي دربندي زاده، به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري و حميدرضا الموتي به سمت مشاور و رييس حوزه شهردار منصوب شد.

به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين، مسعود نصرتي شهردار قزوين در جلسه معاونين و مديران شهرداري در سخناني با اشاره به نيازهاي موجود شهرداري و برنامه ريزي هاي صورت گرفته و نگاه غالب عمراني در راستاي اجراي برنامه هاي سال 90 شهرداري قزوين گفت: نياز به ايجاد تغييراتي درمسير اجراي پروژه ها درمجموعه شهرداري احساس مي شود كه براي رفع برخي نقاط ضعف و ايجاد تعامل بهتر با تعريف شرح وظايف جديد، آقاي مهندس الموتي به دليل دارا بودن تجربيات و نوع شناخت ايشان از مجموعه شهرداري، به سمت مشاور شهردار و رييس حوزه شهردار منصوب مي شوند.

نصرتي افزود: با توجه به سوابق و تجربيات آقاي دربندي زاده نيز سرپرستي معاونت خدمات شهري برعهده ايشان قرار مي گيرد تا 6 حوزه زير مجموعه اين معاونت با برنامه ريزي جديد اداره شود.
گفتني است دربندي زاده در سال هاي اخير به عنوان مدير امور سرمايه گذاري و مشاركت هاي شهرداري قزوين فعاليت كرده است.
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط