جمعه ۱۳۹۰/۰۲/۰۲

سرگردشهسواري، فرمانده پايگاه بسيج شهرداري قزوين :

اعزام كاركنان بسيجي شهرداري و ادارات به مناطق جنگي

90نفر از بسيجيان، كاركنان شهرداري قزوين و ديگر ادارات دولتي به همراه خانواده هايشان تحت عنوان كاروان راهيان نور به مناطق جنگي اعزام شدند.

سرگرد پاسدار ميرزاعلي شهسواري، فرمانده پايگاه مقاومت بسيج باهنر شهرداري قزوين گفت : درابتداي سال جاري 90 نفر از بسيجيان ، كاركنان شهرداري و ديگر ادارات دولتي بهراه خانواده هايشان به يك سفره 4 روز جهت بازديد از مناطق جنگي تحت عنوان كاروان راهيان نور اعزام شدند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط