پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۰۱

مجابي، معاون اداري و مالي شهردار قزوين:

شهروندان با پرداخت سريع تر عوارض سال 89 در قرعه كشي شركت داده مي شوند

شهروندان قزويني درصورت پرداخت فيش هاي عوارض نوسازي و پسماند سال 89 تا قبل از برگزاري مراسم قرعه كشي، مي توانند در قرعه كشي جوايز بزرگ شهرداري قزوين شركت كنند.

 

به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين، سيد تقي مجابي معاون اداري و مالي شهردار با اشاره به اينكه به زودي مراسم قرعه كشي شهروندان خوش حساب برگزار مي شود، خبر داد: تمامي شهرونداني كه تاكنون نسبت به پرداخت عوارض نوسازي و پسماند سال گذشته خود اقدام نكرده اند مي توانند قبل از صدور فيش هاي نوسازي و پسماند سال 90 و برگزاري مراسم قرعه كشي، نسبت به پرداخت آن اقدام و در قرعه كشي شركت كنند.
مجابي با اشاره به اينكه فيش هاي عوارض نوسازي سال جديد اوايل خرداد ماه منتشر و توزيع مي شود، طرح اهدا جوايز و تقدير از همشهريان خوش حساب را موفقيت آميز خواند و گفت: اين طرح تشويقي با ايجاد انگيزه درميان همشهريان سبب شد جمع كثيري از آنان نسبت به واريز عوارض اقدام كرده و درآمد شهرداري در اين سرفصل نسبت به سال هاي گذشته افزايش چشمگيري پيدا كند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط