دوشنبه ۱۳۹۰/۰۱/۲۹

بابا پور، سرپرست سازمان زيباسازي قزوين:

اولين نشست مديران زيباسازي كشور در قزوين برگزار مي شود

اولين نشست ملي مديران عامل سازمان هاي زيباسازي كشور در قزوين برگزار مي شود.

 هومن با با پور ، سرپرست سازمان زيباسازي شهرداري قزوين گفت:اولين نشست ملي مديران عامل سازمان هاي زيباسازي در قزوين برگزار مي شود.

با با پور افزود:  اين نشست كه با هدف بررسي چالش ها و چشم اندازهاي زيباسازي شهرها برگزار خواهد شد ، بررسي شيوه هاي همكاري با مديران شهر و انتقال تجارب را در دستور كار خود قرار داده است.
گفتني است اين نشست در روز شنبه سوم ارديبهشت ماه همزمان با سالروز تاسيس شوراها برگزار مي‌گردد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط