دوشنبه ۱۳۹۰/۰۱/۲۲

صادقي، مديرمنطقه يك شهرداري قزوين:

بازارچه سپه و خيابان شهداساماندهي شد

کليه مغازه هاي بازارچه سپه و خيابان شهدا ي قزوين توسط مديريت منطقه يك شهرداري ساماندهي شد.

 

به گزارش روابط عمومي منطقه يك شهرداري قزوين ؛ فرامرز صادقي، مدير اين منطقه گفت : با توجه به گزارش شوراياري ناحيه امامزاده علي(ع) ، مامورين سد معبر واحد اجرائيات منطقه با همکاري مامورين  نيروي انتظامي از 14 فروردين ماه 89 براساس طرحي منسجم ، اقدام به رفع سد معبر از داخل بازارچه سپه و خيابان شهدا كردند و در حال حاضر نيز 2 نفر مامور سد معبر بصورت ثابت در بازارچه سپه مستقر مي باشند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط