شنبه ۱۳۹۰/۰۱/۲۰

سيدي،مدير کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري قزوين:

پيوند با فرهنگ گذشته براي مقابله با تهاجم فرهنگي لازم است

انتخاب سراي سعدالسلطنه ديگر نقطه قوت اين نمايشگاه بود و باعث شد تا مهمانان نوروزي به اين بهانه با ميراث فرهنگي ارزشمند قزوين آشنا شوند.

 

طاهره بيگم سيدي، مدير کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري قزوين گفت در خصوص نخستين نمايشگاه و جشنواره ملي بازي و اسباب بازي گفت: برگزاري چنين برنامه هايي با هدف احياي بازي هاي گذشته يکي از سالمترين و بهترين فعاليت هاي فرهنگي است و يکي از اصلي ترين نقاط قوت اين جشنواره همين احياي بازي هاي قديمي بود.
وي افزود: انتخاب سراي سعدالسلطنه ديگر نقطه قوت اين نمايشگاه بود و باعث شد تا مهمانان نوروزي به اين بهانه با ميراث فرهنگي ارزشمند قزوين آشنا شوند.
سيدي با اشاره به اينکه اين برنامه نقاط قوت زيادي داشت، خاطر نشان کرد: حضور هنرمنداني که مفاهيم ارزشمند و خوب را در قالب بازي هاي کودکانه آموزش مي دهند نيز از نکات مثبت اين جشنواره بود زيرا با برقراري ارتباط جذاب با کودکان بسياري از آموزه هاي فرهنگي را به آنها منتقل مي کنند.
وي در اين باره افزود: کار بسيار ارزشمندي صورت گرفته است و با توجه به اينکه تجربه اول در استان ما به حساب مي آيد، بسيار عالي به نظر مي رسيد. بهترين نظر را مردم که مخاطبان اصلي برنامه هستند مي توانند بدهند و ما به عنوان بازديدکنندگاني از نوع کودکان ديروز راضي بوديم و اميدوارم که کودکان امروز هم راضي باشند.
سيدي در ادامه گفت: شاهد موفقيت اين جشنواره، بازديد چندين باره همشهريان قزويني از اين جشنواره و نمايشگاه است که اين نکته نشانه اثرگذاري و ارزشمندي اين برنامه است.
وي تصريح کرد: هم از لحاظ آموزشي و پرکردن اوقات فراغت و هم از جنبه ارتقاي نشاط خانواده ها تجربه بسيار خوبي بود و بايد اين چنين نمايشگاه هايي در همه اوقات سال برگزار شود.
مدير کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري قزوين گفت: اسباب بازي آموزش براي کودکان را سهل و ساده مي کند. بچه هاي امروز سرگرمي هاي زيادي دارند که مناسب آنها نيست مانند بازي هاي کامپيوتري يا استفاده از اينترنت که بعضا ناسالم هستند.
وي افزود: اگر بتوانيم با استفاده از اسباب بازي ، پر کردن اوقات فراغت کودکان را با آموزش همراه کنيم از اين آسيب ها مي توانيم جلوگيري کنيم.
سيدي تصريح کرد: براي مقابله با تهاجمات فرهنگي بايد در ابتدا بازي و اسباب بازي ها را بايد به سمتي برد که جنبه آموزش دارند و نياز هاي کودکان را با توجه به نياز هاي روز تامين کنيم.
مدير کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري قزوين اظهار داشت: در احاديث و روايات هم داريم که بچه هاي خود را بايد براي زمان خودشان تربيت کنيم و اين نکته بدين معنا نيست که از فرهنگ گذشته بايد جدا شويم بلکه بايد فرهنگ هاي اصيل را که مي توانند تقويت کننده ابعاد اعتقادي، اجتماعي يا اصالت هاي بومي باشند تقويت کنيم تا به نسل امروز منتقل شوند و بهترين وسيله براي اين مهم، اسباب بازي است.
وي در اين رابطه افزود: بايد اسباب بازي هايي با همين هدف که جذابيت هاي به روز داشته باشند را در اختيار نسل امروز قرار دهيم تا کودکان و نوجوانان ما از بسياري از تهديدات در امان باشند.
سيدي در پايان در باره عملکرد سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين گفت: در حوزه هايي که مطلع شدم برنامه هاي پرطرفداري برگزار شده است ولي همين تعداد کافي نيست بلکه اين برنامه ها مي تواند شروع خوبي باشد تا گام هاي بعدي با حمايت سازمان فرهنگي- ورزشي شهرداري در قالب برنامه هايي جذابتر با آموزه هاي فرهنگي بيشتر اجرا شود.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط