پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۱/۱۸

حمزه اي، معاون برنامه ريزي استانداري قزوين:

آشتي مردم با آثار تاريخي با محوريت کودکان

مهم تر از نفس برگزاري اين نمايشگاه، احياي فرهنگي سراي سعدالسلطنه و مسئله کليدي آشتي مردم با اين اثر تاريخي است و چون کودک محور خانواده است، اين نمايشگاه بهترين بهانه براي اين آشتي مي تواند باشد.

 

سيدعلي اصغر حمزه اي ،معاون برنامه ريزي استانداري قزوين گفت: مهم تر از نفس برگزاري اين نمايشگاه، احياي فرهنگي سراي سعدالسلطنه است که مي تواند يکي از مجموعه هاي فرهنگي ايران شود و شايد در منطقه بي نظير باشد. مسئله کليدي آشتي مردم با اين اثر تاريخي است و چون کودک محور خانواده است، اين نمايشگاه بهترين بهانه براي اين آشتي مي تواند باشد.
حمزه اي افزود: برگزاري اين نمايشگاه کل خانواده را با سراي سعدالسلطنه و هويت فرهنگي قزوين آشنا کرد و امروز اين مجموعه به خانواده ايراني تعلق دارد و اين موضوع را بازديدي که از نمايشگاه داشتم، مشاهده کردم.
وي افزود: مهمترين نقطه قوت اين نمايشگاه، اجراي بازي هاي سنتي و اجراي برنامه هاي جمعي از سوي هنرمندان بود. اگر در سال هاي آتي از هنرمندان ساير مناطق نيز دعوت به عمل آيد، به جذابيت چنين برنامه هايي افزوده خواهد شد.
حمزه اي پيشنهاد خود براي دوره هاي آتي اينگونه مطرح کرد: غرفه هاي بيشتري بايد با موضوع کودک سازمان دهي شود تا جذابيت مراسم افزايش يابد ولي به عنوان کار اول توقع بيش از اين هم نمي توان داشت و برنامه خوبي برگزار شد.
وي در خصوص تاثير اين برنامه اظهار داشت: برپايي اين جشنواره و نمايشگاه در جذب گردشگر بسيار موثر بوده است و طبق گزارشي که به من داده اند در حالي که هنوز به روزهاي پاياني نرسيده ايم، حدود 80 هزار نفر از اين برنامه بازديد کرده اند و پيش بيني مي شود اين رقم تا پايان جشنواره به 100 هزار نفر نيز برسد در حالي که پيش بيني ما قبل از آغاز برنامه، 50 هزار بازديد کننده بود و اين در حالي است که هنوز در ابتداي اين مسير قرار داريم و مجموعه سعدالسلطنه هنوز به صورت کامل آماده نشده است.
معاون برنامه ريزي استانداري قزوين درباره عملکرد استانداري در برگزاري اين جشنواره گفت: استانداري قزوين از ابتداي کار در جلسات هماهنگي حضور داشته و در ستاد برگزاري جزو اصلي ترين همکاران برگزار کننده بوده است و سعي داشته تا حمايت هاي لازم را انجام دهد.
وي افزود: مهمترين دغدغه امروز ما، احياي دو مجموعه در قزوين است که يکي مجموعه سعدالسلطنه و ديگري باغ فرهنگي و دولتخانه صفوي مي باشند. در آينده جشنواره، گالري و نمايشگاه هاي متعددي در سراي سعدالسلطنه برگزار خواهد شد و در حال برنامه ريزي براي آماده سازي کامل اين مجموعه هستيم.
حمزه اي ابراز اميدواري کرد با آماده سازي کامل اين دو مجموعه يک بسته فرهنگي خوب براي گردشگران و بازديدکنندگان شهر قزوين مهيا شود.
وي در پايان خاطر نشان کرد: سازمان فرهنگي ورزشي و سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري قزوين در اين مراسم خوب درخشيدند و به نظرم به 90 دصد اهداف خود رسيده اند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط