یکشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۲۲

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري:

زمين ضلع شمال و جنوب امامزاده حسين(ع) قزوين طراحي شد

مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين از طراحي زمين ضلع شمال و جنوب بناي امامزاده حسين در دو بخش مجزا، توسط اين سازمان خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين، محمد اسماعيل حافظي، مديرعامل اين سازمان، ارتقاء محيط شهري پيراموني امامزاده از جهت فضايي، فرهنگي و فعال كردن آن از بعد انساني، بالا بردن زيبايي شناسي فضاي شهري متعلق به محوطه هاي پيراموني امامزاده، انتظام بخشي به حرکت هاي مراجعان در سايت و هدايت آن ها به سمت ورودي هاي آستان امامزاده، ايجاد شدن شاخصه هاي فرهنگي، مذهبي در اجزا منظري سايت، کمک به رفع کمبود تاسيسات زيربنايي و خدمات رفاهي مورد نياز سايت و تامين بخشي از نياز توقفگاه خودرو مراجعان و اتوبوسها را به عنوان اهداف اين پروژه مطرح كرد.
حافظي گفت: زمين شمالي به شکل به مثلث با مساحت 7 هزار و 380  و زمين جنوبي به شکل نزديک به مستطيل به مساحت 55 هزار متر مربع مي باشد.
وي با بيان اينكه در حال حاضر در زمين ضلع شمالي بناي خاصي به جز چادر فروش محصولات فرهنگي ، مذهبي و سوغاتي و کانکس پليس وجود ندارد.، افزود: بقيه محوطه با سنگ فرش، قطعات بتني و درخت پوشيده شده است و در زمين جنوبي مزار و موزه شهدا، ساختمان اداري و کانکس استقرار کارگران و 2 سر در ورودي وجود دارد.
مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين بهينه سازي و نظم بخشيدن به هندسه سطوح حرکتي در دو سايت شمالي و جنوبي، تعريف المان و عنصر مناسب تعريف کننده لبه هاي بين سايت و لبه شهري، تعويض سنگ قبر مزار شهدا و کفسازي معابر دروني قطعات مذکور با نظر بنياد شهيد را به عنوان ديگزر اهداف پروژه مطرح كرد و گفت: در طراحي اين سايت فضاهايي نظير ميدان يادمان شهدا ، پارکينگ ، محل اتراق زائران ، پارکينگ اتوبوس جهت ساماندهي حرکت زوار و در نظر گرفته شده است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط