یکشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۲۲

رحماني ، سرپرست اداره اجرائيات شهرداري:

150 تابلو تبليغاتي غير مجاز در قزوين جمع آوري شد

150 تابلو تبليغاتي غير مجاز كه موجب سد معبر در محورهاي اصلي شده بود، در عملياتي توسط اداره اجرائيات شهرداري قزوين جمع آوري شد.

 

به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ مرتضي رحماني، سرپرست اداره اجرائيات مركز و هماهنگي اجرائيات مناطق افزود: درعملياتي كه در محدوده كمربندي جمهوري، دوراهي همدان و بلوار ميرزا كوچك خان صورت گرفت، 150 تابلو تبليغاتي غيرمجاز كه عمدتاً متعلق به تعميرگاه ها بود جمع آوري شد.
رحماني درادامه گفت: تابلوها با دريافت تعهد به مالكان باز گردانده و مقرر شد هريك از مالكان با كسب مجوز از سازمان ريبا سازي و رعايت ضوابط اقدام نصب تابلوهاي تبليغاتي خود كنند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط