شنبه ۱۳۸۹/۱۲/۱۴

درششمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي هاي کشور؛

مدير روابط عمومي سازمان تاکسيراني قزوين کارشناس برتر روابط عمومي کشور شد

درششمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي هاي کشور که ازسوي انجمن متخصصان روابط عمومي ايران برگزار شد، آرش شايسته نيا مدير روابط عمومي سازمان تاکسيراني قزوين به عنوان کارشناس برتر روابط عمومي کشور شناخته شد وعنوان "دوم" درکشور را از آن خودکرد.

 

به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين، دراين دوره ازجشنواره ملي انتشارات روابط عمومي هاي کشور که با اهداف آشنايي با اصول و استانداردهاي چاپ و نشر در روابط عمومي، ارائه و معرفي الگوهاي برتر انتشاراتي در روابط عمومي، کمک به توسعه و ارتقاي سطح توانمندي و مهارت هاي مورد نياز مديران وکارشناسان، تعيين معيارها و ويژگي هاي مطلوب براي انتخاب الگوي مناسب براي کاربردهاي آموزشي،کمک به گسترش،پيشبرد و ارتقاي علم فناوري اطلاعات در روابط عمومي، بررسي و تعيين نقش تکنولوژي هاي نوين ارتباطي و آموزشي در فرآيند انتشارات و انتخاب راهکارهاي مناسب براي حرکت به سمت آموزش و نشر الکترونيک برگزارشد، دکتر داوود زارعيان، دکترمحمدرضا رسولي، دکتر اميرفخرايي، دکتر عليرضا کتابدار، دکتر اميرمسعود مظاهري، دکتر مهدي باقريان، دکترمهدي منتظر قائم، دکتر حسين امامي و... کار داوري و انتخاب کارشناسان برتر روابط عمومي هاي کشور را بر عهده داشتند.
بنا بر اين گزارش، در ششمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي هاي کشور، 150 نفر از کارشناسان و مسوولان روابط عمومي وزارت خانه ها، سازمان ها، شهرداري ها، بانک هاي دولتي و خصوصي ،انجمن ها ،نهادهاي دولتي و خصوصي حضور يافتند.
گفتني است، شايسته نيا، دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ارتباطات اجتماعي است که سال گذشته نيز موفق به كسب رتبه دوم در بخش گزارش نويسي و دريافت لوح افتخار و تنديس در پنجمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي هاي کشور شد.
پايان پيان

 

تصاویر مرتبط