شنبه ۱۳۸۹/۱۲/۰۷

فراخوان طراحي المان حجمي ميدان دفاع مقدس قزوين

سازمان زيباسازي شهرداري قزوين تصميم دارد از طريق فراخوان عمومي نسبت به زيباسازي ميدان دفاع مقدس با نصب المان حجمي اقدام كند.

 

سازمان زيباسازي شهرداري قزوين تصميم دارد نسبت به زيباسازي فلکه دفاع مقدس با نصب المان حجمي اقدام كند. بنابراين از عموم هنرمندان، معماران و دانشجويان علاقمند به فعاليت در زمينه مجسمه‌هاي شهري به منظور طراحي اثر حجمي با لحاظ موارد ذيل دعوت بعمل مي‌آيد با ارائه طرح مناسب براساس شرايط مشروحه زير در اين فراخوان شرکت كنند.
 الف)خواسته هاي طراحي :
1)      طرح پيشنهادي بايد با نام ميدان (دفاع مقدس) تناسب داشته و به گونه‌اي باشد که محتواي معنوي آن را القاء نمايد.
2)      طرح ارائه شده براي مردم و شهر جذاب باشد.
3)       حجم المان طراحي شده بايد با ابعاد ميدان تناسب داشته و از تمامي زوايا داراي ديد مناسبي باشد.
4)      طرح ساده و معرفي کننده ورودي و همچنين هويت شهر قزوين باشد.
5)      طرح پيشنهادي اجرايي، اقتصادي و توجيه پذير باشد.
 ب) نحوه ارائه جزئيات طرح:
6)      تحليل سايت و زواياي ديد به ميدان در شب و روز.
7)      نما و برش از زواياي مناسب و گويا (با مقياس و اندازه گذاري).
8)      رنگ و جنس مصالح و نورپردازي.
9)     ارائه طرح در تصاوير 3 بعدي از فاصله 40 و 80 متري مرکز ميدان با محوريت سه بلوار منتهي به ميدان. ساير زواياي سه بعدي از ميدان با نظر طراح. (جانمايي اشل هاي انساني در طرح هاي سه بعدي الزاميست).
10) ارائه ماكت در مقياس 10/1
11) تشريح ايده هاي طراح حداکثر در يک صفحه A4 با فونت nazanin و سايز 12 و فرمت DOC .
پ) بررسي و انتخاب:
12) تمامي آثاري كه در تاريخ مقرر واصل مي‌گردد توسط هياتي از متخصصين هنري و طراح شهري در سازمان مورد بررسي كارشناسي از حيث هنري، علمي، عملي و انطباق با فضاي شهري قرار مي‌گيرد.
13) طرح برگزيده به تشخيص سازمان به نحو مقتضي معرفي خواهد شد و در صورت توافق، سازمان مي‌تواند نسبت به انعقاد قرارداد خريد به منظور ارائه مجسمه‌اي كه طرح آن برگزيده شده با عنايت به قيمت پيشنهادي طراح و براساس نظر شوراي تخصصي ذيربط اقدام نمايد.
14) ساير آثار در آرشيو سازمان باقي مانده و عودت داده نخواهد شد.
15) سازمان زيباسازي شهرداري قزوين در رد يا قبول طرحها مختار است.
16) ملاک انتخاب طرح در وهله اول زيبايي، تناسب، دوام و در وهله دوم قيمت خواهد بود.
17) به طرح هايي که خارج از فرمت هاي ذکر شده ارسال شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 ت) مهلت ارسال آثار:
متقاضيان مي‌توانند آثار خود را به صورت ماكت به همراه تصاوير جانمايي شده ماكت در فضاي شهري و اطلاعات مربوط به تكنيك اجرايي اثر و پيشنهاد مواد و مصالح، ابعاد، برآورد هزينه و مدت اجرا به صورت مكتوب به انضمام سوابق هنري متقاضي تا تاريخ 19/12/89 در ايام و ساعات اداري به سازمان زيباسازي شهرداري قزوين تحويل و رسيد اخذ نمايند.
 نشاني: قزوين، ميدان تهران قديم، ابتداي خيابان تالار، سازمان زيباسازي شهرداري قزوين                     تلفن: 6- 2578082 – 0281
پايان پيام
 
 

 

تصاویر مرتبط