شنبه ۱۳۸۹/۱۲/۰۷

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طراحي باغ مشاهير گامي به سوي معرفي ميراث معنوي شهر است

هدف اصلي طراحي باغ مشاهير معرفي مفاخر سرآمد و استفاده و معرفي ميراث معنوي شهر قزوين مي باشد.

 

اسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهراري قزوين با بيان بر اينكه پروژه باغ مشاهير تنها يك مكان تفريحي نبوده بلكه متناسب با جايگاه تاريخي شهر و مكاني براي معرفي فرهنگ و مفاخر شهر قزوين است، اظهار كرد: شهر قزوين به دليل ماهيت تاريخي، بسياري از مفاخر فرهنگي و تاريخي را در خود جاي داده است و كسي كه وارد باغ مفاخر مي شود پس از خروج علاوه بر استفاده از فضاي تفريحي آن از انس با مفاخر نيز لذت مي برد.
حافظي زمان آغاز طراحي باغ مفاخر را بيست و پنجم مرداد ماه سال جاري عنوان كرد و گفت: در حال حاضر مطالعات شهرسازي ،نقشه برداري، اكولوژيك، بررسي وضعيت دسترسي ها و مطالعات تاريخي و فرهنگي انجام شده است.
مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري درخصوص فضاهاي موجود و كاربري هاي اين باغ بيان كرد: وجود فضاهاي نمايشگاهي باز و بسته ،عرصه هاي آموزش ، اطلاع رساني، تفريحي و مديريت خدمات و پشتيباني، فضاهاي سبز ، ارتباطي و نمايشگاهي كه معرفي مشاهير قزوين را در برمي گيرد از جمله كاربري هاي پيش بيني شده در طرح است.
وي در ادامه با اشاره به اينكه سه گزينه براي احداث اين باغ در نظر گرفته شده است، افزود: گزينه اول با محوريت كليساي كانتور ،ساختمان راه و ساختمان بلديه با يك محور فضاي سبز و جريان آب در مركز و گزينه دوم تبديل باغ به سه عرصه باغي تو در تو به جاي يك باغ واحد و انسداد خيابان شهرداري بر روي ترافيك و گزينه سوم تمركز بر روي ساختار باغ ايراني مي باشد كه بايد در جلسه اي بر روي يكي از اين موارد تصميم گيري و پروژه وارد مرحله دوم شود.
حافظي با بيان اينكه مطالعات و طراحي پروژه باغ مفاخر توسط شركت فن و هنر آسيا ا انجام شده، اظهار كرد: اين شركت با داشتن افراد متخصص در زمينه هاي دكتراي مرمت، پژوهش هنر با گرايش ميراث فرهنگي ، مرمت و معماري از نظر تجارب كاري بسيار حرفه اي بوده و مورد تاييد و انتخاب شوراي اسلامي شهر مي باشد .
وي در پايان مساحت اين باغ را هشت هكتار عنوان كرد و گفت: سايت فعلي شهرداري و اداره راه سابق و زمينهاي تملك شده، محدوده اين پروژه را تشكيل مي دهد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط