شنبه ۱۳۸۹/۱۱/۲۳

خريد عكس هاي هوايي ديجيتال سازمان جغرافيايي ارتش

خريد عكس هاي هوايي كه توسط سازمان جغرافيايي ارتش تهيه مي شود در برنامه به منظور به روز رساني نقشه هاي پايه شهر سال آتي شهرداري قزوين قرار دارد.

 

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ به منظور اخذ نظرات و خواسته هاي مجموعه شهرداري قزوين ، در خصوص تصاوير فوق  جلسه اي با حضور اعضاي كميته راهبردي GIS شهرداري قزوين در دي ماه در محل دفتر معاونت شهرسازي و معماري برگزار شد .
بنابراين گزارش؛ در اين جلسه يكي از كارشناسان در اين خصوص به تشريح نحوه تهيه عكس هاي فوق ، ميزان دقت آن، سرعت بالا در تهيه آن، هزينه هاي بسيار كم در مقايسه با عكس هاي هوايي آنالوگ و...پرداخت .
برپايه اين گزارش؛ مقرر شد اين كارشناس نسبت به استخراج ميزان هزينه جهت خريد عكس هاي فوق در دو مقياس شهري و غير شهري اقدام و نتيجه را به شهرداري قزوين اعلام كند تا شهرداري بر اساس نياز مجموعه خود، اقدام به برنامه ريزي به منظور خريد آن نمايد .
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط