یکشنبه ۱۳۸۹/۱۱/۱۰

توسط اداره GIS معاونت شهرسازي و معماري شهرداري؛

بيش از30 عکس نقشه شهر قزوين تهيه شد

بيش از 30 عکس نقشه و آمار و اطلاعات پايه شهر قزوين از ميزان کاربري ها ، جمعيت ، مساحت شهر ، متراژ شبکه معابر به منظور استفاده دانشجويان ، همکاران ، مشاوران و ...توسط شهرداري تهيه شد .

 به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين ،بيش از 30 نقشه پايه شهري و آمار كاربري ها ، جمعيت ، مساحت محدوده شهر و ...براي استفاده اساتيد ، مشاوران ، دانشجويان ، شهروندان و ... توسط اداره GIS تهيه شده ،  بر روي پرتال  شهرداري قزوين بار گذاري شد.

بر اساس اين گزارش ؛ بسياري از دانشجويان و شهروندان به منظور استفاده از نقشه هاي پايه شهر به اداره GISاين معاونت مراجعه مي كننده كه به علت استفاده بهينه زمان براي شهروندان و نيل به شهرداري الكترونيك و دسترسي آسان و سريع آن ، مي توانند به پرتال معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين مراجعه نمايند اين نقشه ها كه در فرمت  (( jpeg تهيه شده اند.
 برپايه اين گزارش ؛ اين نقشه ها شامل : نقشه هاي هسته اوليه شهر قزوين ، روند توسعه شهر قزوين ، طرحهاي جامع مندا، مسكون، شارمند ، شبكه معابر ، نقشه توريستي ، محدوديت افزايش تراكم ، محدوده بافت فرسوده ، تراكم شهر و ... مي باشند. 
همچنين آمار و اطلاعات جمعيت و خانوار شهر ، مساحت مناطق شهرداري ، مساحت محدوده شهر و حريم ، طول شبكه معابر و ... نيز قابل بهره برداري مي باشد .
پايان پيام 

تصاویر مرتبط