پنجشنبه ۱۳۸۹/۱۱/۰۷

همداني، معاون شهردار قزوين :

رانندگان تاكسي در ايام برفي ملزم به ارايه خدمات هستند

به منظور سرويس دهي مطلوب به شهروندان در ايام برفي در قزوين پايگاه اطلاعاتي رانندگان تاكسي ها تشكيل مي شود.

به گزارش روابط عمومي معاونت حمل ونقل وترافيك شهرداري قزوين، سيد مهدي يدي همداني، معاون حمل ونقل وترافيك شهرداري قزوين و رئيس هيات مديره سازمان نظارت بر تاكسيراني با اعلام خبر فوق اظهار كرد: در جلسه اي كه با حضور اعضاي هيات مديره سازمان تاكسيراني قزوين مقرر شد تا پايگاه اطلاعاتي شماره تلفن هاي همراه رانندگان تاكسي ها اعم از خطي و گردشي ايجاد گردد تا در ايام برفي ضرورت حضور آنان در ساعات اوليه صبح از طريق ارسال پيامك به آنان اطلاع رساني شود.

سيدمهدي يدي همداني تصريح كرد:در اين راستا رانندگاني كه در ايام برفي به شهروندان خدمات ارايه دهند شناسايي خواهند شد ومورد تشويق قرار مي گيرند.
وي خاطرنشان كرد:با توجه به نياز خودروهاي تاكسي به ضديخ، زنجيرچرخ، لاستيك يخ شكن و... در ايام برفي، تسهيلات ويژه در اختيار رانندگان تاكسي ها قرار خواهد گرفت.
معاونت حمل ونقل وترافيك شهرداري قزوين اعلام كرد: همچنين در اين جلسه مقرر شد در راستاي بررسي حضور ساعات كار رانندگان تاكسي ها وپايان كار آنان، اين سازمان اقدام به خريد ونصب دستگاه هاي مكانيزه سيستم ثبت حضور نمايد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط