پنجشنبه ۱۳۸۹/۱۱/۰۷

پل هوايي عابر کانال آب طالقان قزوين طراحي شد

طراحي پل عابر هوايي پياده کانال آب طالقان قزوين به سفارش معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري به پايان رسيد.

 

نگين نيما، مسئول پروژه طراحي پل عابر پياده کانال آب طالقان با بيان مطلب فوق افزود: اين پل به سفارش معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري و توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين طراحي شده است.
نيما محل جانمايي اين پل را بلوار معلم، مقابل شهرک صبا ذكر كرد و گفت: پل عابر پياده کانال آب طالقان قزوين به طول 15 متر و عرض 1.5 متر طراحي شده است.
مسئول اين پروژه هدف از اجراي آن را بهبود عبور و مرور براي شهروندان و تردد آسان از روي کانال آب ذكر كرد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط