دوشنبه ۱۳۸۹/۱۱/۰۴

ظهر امروز؛

دومين جلسه ستاد بحران شهرداري قزوين برگزار شد

دومين جلسه ستاد بحران شهرداري قزوين ظهر امروز به منظور هماهنگي و آمادگي بيشتر جهت برف روبي سريعتر در هنگام بارش آن در روزها آينده با حضور شهردار و ديگر مديران شهرداري برگزارشد.

 

مسعود نصرتي ، شهردار قزوين در اين جلسه ضمن تاكيد مجدد بر آمادگي و هماهنگي كليه مناطق 3 گانه شهرداري ، سازمان هاي وابسته شهرداري و ستاد بحران شهرداري جهت برف روبي در سطح شهر گفت: در اين ميان مديريت ستاد بحران شهرداري بايد با هماهنگي لازم با پيمانكاران و دستگاه هاي ديگر،  شهرداري را در پكسازي معابرياري كند .
نصرتي با تاكيد بر برنامه ريزي حوزه حمل ونقل وترافيك شهرداري جهت حضور فعال ناوگان اتوبوسراني و تاكسيراني در مواقع بارش برف در سطح شهر ،به برف روبي محورها و اماكن شهر براساس اولويت اشاره كرد و گفت: كليه سازمان ها بايد به در خواست ها و پيام هاي شهروندان به سامانه 137 شهرداري رسيدگي سريع كنند.
وي در پايان با اشاره به لزوم اطلاع رساني به موقع در خصوص خدمات انجام شده شهرداري قزوين به شهروندان ،گفت: با همدلي و همراهي در سايه برنامه ريزي دقيق و كارشناسي ودر نهايت همراهي شهروندان و كسبه مي توان مشكلات ناشي از بارش برف را به شكل قابل ملاحظه اي كاهش داد.
گفتني است در اين جلسه ديگر مديران شهرداري قزوين با ارائه طرح كارشناسي به بحث وتبادل نظر در خصوص آن پرداختند.

پايان پيا

 

تصاویر مرتبط