دوشنبه ۱۳۸۹/۱۱/۰۴

محمودنصرتي، مشاور شهردار:

آغاز عرضه اوراق مشاركت شهرداري قزوين به مدت 6 روز كاري از 9بهمن 89

اوراق مشاركت چهار پروژه بزرگ شهرداري قزوين از نهم تا چهاردهم بهمن ماه در تمامي شعب بانك شهر سراسر كشور عرضه مي شود.

 

به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين، محمود نصرتي، مشاور شهردار و رئيس هيئت عامل بانك شهر در استان قزوين گفت: براي اولين بار در شهر قزوين و در ميان ساير مراكز استان ها، اوراق مشاركت شهرداري قزوين براي اجراي چهار پروژه بزرگ شهري از نهم تا چهاردهم بهمن ماه به مدت 3 روز كاري در تمامي شعب بانك شهر سراسر كشور عرضه مي شود.
نصرتي حجم اين اوراق را يك هزار ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: سود علي الحساب اين اوراق 17 درصد است و در صورت بازخريد قبل از سررسيد 16/5 درصد به آن تعلق مي گيرد؛ درحالي كه بر اساس مصوبه بانك مركزي سود سپرده گذاري روزشمار نزد بانك ها تنها 6 درصد است.
وي با بيان اينكه اوراق مشاركت شهرداري قزوين براي افرادي كه ممكن است هرلحظه به پول خود نياز پيدا كنند، بهترين گزينه است، تصريح كرد: به دليل اينكه سود اين اوراق به صورت روزشمار 16/5 درصد پرداخت مي شود، داراي قدرت نقدشوندگي بالا و مناسب ترين راه سرمايه گذاري در كوتاه مدت براي شهروندان قزويني به حساب مي آيد.
مشاور شهردار قزوين مزيت ديگر خريد اوراق مشاركت شهرداري را مشاركت شهروندان در توسعه و عمران شهري عنوان كرد و گفت: خريد اوراق مشاركت مي تواند نشانگر حس بالاي مسئوليت پذيري شهروندان براي بهبود وضعيت شهر و ارتقا موقعيت و وضعيت شهرنشيني است.
رييس هيئت عامل بانك شهر در استان قزوين با بيان اينكه مجوز فروش اوراق مشاركت شهرداري قزوين از بانك مركزي اخذ شده است، اظهار كرد: پروژه هايي كه اوراق مشاركت براي آنها عرضه مي شود شامل برج مسكوني پونك، برج مسكوني- تجاري حكم آباد، پروژه تملك و اجراي مجتمع مسكوني در شمال غرب هادي آباد و پروژه تجاري- فرهنگي- گردشگري واقع در ضلع جنوب بازارسنتي قزوين مي باشد.
مشاور شهردار با اشاره به اينكه به طور معمول بخش عمده خريداران اوراق مشاركت شهرداري ها، شهروندان شهر محل انتشار اوراق هستند، افزود: اميدوارم شهروندان قزويني نسبت به خريد اين اوراق كه باعث اشتغال و رونق شهر خواهد شد، استقبال گسترده اي از خود نشان دهند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط