یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

جنگ عصرگاهی بانوی شهر من در بوستان بانوان برگزار شد

جنگ عصرگاهی بانوی شهر من در بوستان بانوان نرگس، توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛ در جنگ عصرگاهی بانوی شهر، دختران و زنان توانمند شهر قزوین به ارائه توانمندی ها و هنرهای خود در حوزه های مختلف پرداختند.

بر اساس این گزارش؛ اجرای سرود آوای دست ها، نمایش طنز و برنامه های مفرح فرهنگی دیگر در این جنگ عصرگاهی برای بانوان اجرا شد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط