شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

جهانگیری:

نورپردازی چراغ های راهنمایی در افزایش توجه رانندگان اثرگذار است

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: به منظور افزایش توجه رانندگان به وضعیت چراغ های راهنمایی به ویژه در شب هنگام، پروژه نورپردازی چراغ ها براساس وضعیت چراغ، در تقاطع های سطح شهر در حال اجرا است.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: یکی از خلاقیت های موجود در تجهیزات ترافیکی که موجب افزایش توجه و دقت رانندگان هنگام رانندگی می شود، نورپردازی پایه چراغ های راهنمایی است.

مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تصریح کرد: براین اساس پروژه نورپردازی پایه چراغ های راهنمایی تقاطع های سطح شهر در دستورکار سازمان قرار گرفته و برای نخسیتن بار در سطح شهر قزوین چراغ راهنمایی چهارراه دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) به عنوان پایلوت به این فناوری مجهز شد.

جهانگیری گفت: تاکنون پروژه نورپردازی پایه چراغ های راهنمایی تقاطع های دانشگاه امام (ره)، معلم-دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره)، میرداماد، سعدی و 22 بهمن انجام شده و پروژه تقاطع ولیعصر (عج) نیز در حال اجرا است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط