پنجشنبه ۱۳۸۹/۱۰/۱۶

نصرتي، شهردار قزوين :

پيام شهر موفق به اخذ مجوز انتشار عمومي شد

شهردار قزوين اخذ مجوز انتشار عمومي هفته نامه پيام شهر قزوين که از اين پس روي پيشخوان روزنامه فروشي ها قرار خواهد گرفت را زمينه ساز توسعه فرهنگ شهروندي و افزايش مشارکت و تعامل دوسويه شهرداري و شهروندان دانست.

 

مسعود نصرتي، شهردار قزوين با تاکيد بر اين مطلب خطاب به شهروندان و با يادآوري اينکه دريافت اين مجوز در هفته جاري (13دي89)  محقق گرديده است اين دستاورد فرهنگي-اجتماعي شهرداري را به فال نيک گرفت و در تشريح ضرورت هاي انتشار عمومي اين نشريه اظهار كرد: يكي از مهمترين ضرورت هاي شهرداري هاي كشور كه جزو اجتناب نا پذير فعاليت آنها به ويژه در کلان شهرها و مراكز استان ها به شمار مي رود توجه به مقوله اطلاع رساني با هدف فرهنگ سازي است ، چراكه شهرداري ها كه پيش از اين مراکزي صرفا خدماتي به شمار مي رفتند و توجه آنها بيش از هر مساله اي به ارائه خدمات عمراني و زير بنايي در شهر معطوف بود امروز نهادهايي اجتماعي قلمداد مي شوند كه دامنه فعاليت آنها همه عرصه هاي زندگي شهروندان -از بدو تولد تا پايان حيات آنان -را پوشش مي دهند.
شهردار قزوين ادامه داد: در چنين شرايطي است كه "شهروند" در رويكرد شهرداري جايگزين "شهر" شده و شرايطي را ايجاد نموده است كه به جرات مي توان گفت بدون تعامل دو سويه شهرداري و شهروندان نه شهرداري قادر به انجام امور خود خواهد بودو نه شهروند خواهد توانست به حيات طبيعي خود ادامه دهد.  
وي تاکيد کرد: اين مشاركت بر خلاف تصور حاكم ، محدود به مقوله مالي و تامين منابع مورد نياز شهرداري نبوده و حوزه هاي سياست گذاري،  تصميم سازي، برنامه ريزي و حتي اجرايي را شامل مي شود؛ جايگاهي كه دستيابي به آن به عنوان يكي از ملزومات توسعه يافتگي شهرها مستلزم آموزش و فرهنگ سازي است و شايد يکي از شيوه هاي پرداختن  به اين احساس نياز، انتشار نشريه اي تخصصي در حوزه مديريت شهري به عنوان ابزارمدرن تعامل شهرداري با شهروندان باشد؛ اقدامي كه در قالب هفته نامه پيام شهر از سال 85 با آزمون و خطاهاي بسيار در دستور كار شهرداري قزوين قرار گرفت و پس از طي فراز و نشيب هاي يك دوره فعاليت حدود 5 ساله در نهايت به تنها نشريه تخصصي مديريت شهري قزوين بدل شد .
شهردار قزوين با بيان اين مطلب که اين رسانه با هدف مهندسي مشاركت عمومي ، فرهنگسازي  و آموزش حقوق و تكاليف شهروندي و با صرف هزينه اي قابل توجه منتشر مي شود و با گستره توزيع بالا و رايگان به دست شهروندان مي رسد تا به اصل اساسي "نزديكي مردم و مديران"  به عنوان يكي از شاخصه هاي فرآيند توسعه جامه عمل بپوشاند يادآور شد: پيام شهر در همين راستا و طي مدت سه سال اخير افزون بر 4647 مطلب با محور آموزش حقوق و تکاليف شهروندي، 4030 خبر، 614 گزارش، 350 مصاحبه، 321 مقاله و يادداشت، 45 ويژه نامه تخصصي، 265 مطلب شهري و... با طرح پرسش هاي مربوط به حوزه مديريت شهري و...  در قالب 159 نشريه و بيش از  750هزار نسخه در اختيار مخاطبان قرار داده است و در راستاي گسترش دامنه ارتباطات خود با شهروندان و همچنين تحقق آرمان" مديريت خلاق و متحد شهري" اخذ مجوز توزيع عمومي را در دستور کار خود قرار داد؛ اقدامي که پس از گذشت بيش از چهار سال  از اولين پيگيري ها و مکاتبات آن ،  امروز به ثمر نشست و موجب گرديد هفته نامه پيام شهر به صاحب امتيازي شهرداري قزوين روي دکه ها در اختيار شهروندان قرار گيرد.
نصرتي اظهار اميدواري کرد: پيام شهر بتواند با فعاليت مضاعف و اعمال اصلاحات مورد نياز در مسير تخصصي کردن رويکرد خود به عنوان تنها رسانه تخصصي استان در حوزه مديريت شهري و همپاي ساير نشريات تخصصي مديريت شهري کلان شهرها از جمله همشهري تهران، اصفهان زيباي اصفهان، شهرآراي مشهد، شهر راز شيراز ، هگمتانه همدان و ... بر غناي مطالب خود بيافزايد و همگام با توسعه و گسترش روز افزون شهر و افزايش دانش، بينش و نگرش شهروندان، به عنوان تحولي نوين در شيوه مديريتي شهر خود را با نيازهاي عصر حاضر مخاطبان منطبق سازد.
وي با بيان اين مطلب که شهرداري قزوين با توجه به چشم انداز ترسيم نموده براي تعالي شهر و همچنين  تامين رفاه شهروندان به اخذ مجوز هفته نامه بسنده نکرده و با توجه به توانمندي هاي بالقوه موجود در مجموعه در صدد اخذ مجوز روزانه پيام شهر(روزنامه)  است اين نويد را به مخاطبان داد که «اولين شماره عمومي اين رسانه با آغاز سال نو و در اولين فرصت انتشار سال 90 از طريق پيشخوان روزنامه فروشي هاي سطح شهر به دست آنها برسد.»
شهردار قزوين همچنين با اظهار خرسندي از اين که هفته نامه پيام شهرقزوين پس از 5سال فعاليت رسانه اي و همزيستي با شهروندان  و انتشار افزون بر 224 شماره ، به استناد اظهار نظر روزنامه نگاران صاحب نام كشور و استان مفتخر است که به عنوان تنها  نشريه بومي و حرفه اي در حوزه مديريت شهري همچون گذشته و البته با ارتقاي سطح کيفي و کمي مطالب خود از طريق استفاده از نظرات کارشناسي و ديدگاه هاي صاحب نظران و متخصصان فعال در زمينه اجتماعي، فرهنگي، معلومات عمومي، اقتصادي، ورزشي، طنز و سرگرمي و به شيوه هاي خبري، تحليلي، اطلاع رساني و آموزشي در معرض ديد و قضاوت مخاطبان قرار گيرد، از زحمات و مساعدت هاي همراهان هميشگي پيام شهر ، مديران و مسوولاني که دغدغه اعتلاي فرهنگي-اجتماعي شهر قزوين را داشته و براي اخذ مجوز توزيع عمومي پيام شهر همگام شهرداري بوده اند به ويژه حجت الاسلام ابوترابي، نايب رييس و نماينده محترم مردم قزوين در مجلس شوراي اسلامي  و همچنين شهروندان که دليل اصلي سرمايه گذاري شهرداري در حوزه رسانه قلمداد مي شوند قدرداني کرد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط