شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و سلامت محور در مسیر راهپیمایی روز قدس

به مناسبت روز جهانی قدس برنامه های متنوع فرهنگی و سلامت محور در مسیر راهپیمایی روز جهانی قدس (سبزه میدان) انجام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛ نقاشی با موضوع روز قدس ویژه کودکان،انجام تست سلامت جسمانی،خوشنویسی و ورزش ویژه کودکان و فراوان برنامه های مفرح فرهنگی از جمله برنامه های متنوع فرهنگی و سلامت محور بود که در مسیر راهپیمایی روز قدس توسط شهرداری قزوین انجام شد.

گفتنی است،مردم مومن و روزه دار استان قزوین با شرکت باشکوه در راهپیمایی روز جهانی قدس فریاد مرگ بر اسرائیل، مرگ برآمریکا و مرگ بر ستمگر را در فضای استان طنین انداز کردند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط