چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

جهانگیری:

اصلاح هندسی تقاطع ایران- پیروزی آغاز شد

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: پروژه اصلاح هندسی تقاطع ایران-پیروزی به منظور کنترل بیشتر جریان ترافیک در این تقاطع آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: اجرای پروژه های اصلاح هندسی براساس مطالعات نیازسنجی صورت می گیرد و در بهبود جریان ترافیک معابر و تسهیل در دسترسی ها موثر است.

این مسئول افزود: بر این اساس پروژه اصلاح هندسی تقاطع ایران-پیروزی در دستور کار سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تصریح کرد: با اجرای این پروژه کنترل بیشتری روی جریان ترافیک عبوری از این تقاطع ایجاد می‌شود و به تبع آن شاهد کاهش آلودگی هوا، جلوگیری از بروز گره های ترافیکی در محدوده مذکور و کاهش مدت زمان سفر درون شهری شهروندان خواهیم بود.

جهانگیری خاطرنشان کرد: هوشمندسازی چراغ راهنمایی این تقاطع و نصب علایم ترافیکی موردنیاز از جمله اقداماتی است که در قالب پروژه اصلاح هندسی تقاطع ایران-پیروزی انجام می شود.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط