پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۲

مسابقات والیبال بانوان جام رمضان در قزوین به کار خود پایان داد

مسابقات واليبال بانوان جام رمضان با معرفی و تقدیر از تیمها و نفرات برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي،اجتماعی و ورزشي شهرداري قزوين؛ سید علی فخار، مدیر ورزش سازمان فرهنگي، اجتماعی و ورزشي شهرداري گفت: مسابقات واليبال بانوان با حضور 12 تيم با هدف ترویج ورزش های همگانی و ایجاد نشاط اجتماعی در بوستان نرگس برگزار شد.

فخار افزود: تیم های شریفیه،الوند و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری به ترتیب موفق به کسب مقام های اول تا سوم شدند.

گفتنی است؛ از تیم های برگزیده با حضور سیده مهدیه قافله باشی، رئیس کمیسیون فرهنگی،اجتماعی و هنری شورای اسلامی شهر قزوین تقدیر شد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط