پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۲

جهانگیری:

11 معبر سطح شهر در سال97 درراستای تسهیل در تردد سالمندان و معلولان مناسب سازی شد

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین، گفت: تسهیل در تردد سالمندان و معلولان از اولویت های سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین به شمار می رود که از طریق اجرای پروژه های مناسب سازی محقق می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: تمام معابر و پیاده روهای سطح شهر توسط کارشناسان مجرب سازمان مورد بازنگری قرار می گیرد تا در صورت نیاز، نسبت به اجرای پروژه مناسب سازی، اقدام شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تصریح کرد: سال گذشته پروژه های مناسب سازی بلوار معلم، بلوار شهید بهشتی مقابل کانون معلولان توانا، بوستان بانوان مینودر و بلوار جمهوری مقابل پارک مطهری از جمله مناسب سازی هایی بود که در دستورکار سازمان قرار گرفت که به صورت کامل اجرا شده و به بهره برداری رسیده است.

جهانگیری گفت: همچنین مناسب سازی های بلوار سیدالشهدا، میدان نصر، خیابان شهید بابایی مقابل ساختمان تأمین اجتماعی، مقابل بیمارستان ولایت و میدان قدس و بلوارمعلم  خیابان سعدی از دیگر پروژه های مناسب سازی اجرا شده در سطح شهر قزوین در سال گذشته به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: قطع به یقین اجرای پروژه های مناسب سازی در افزایش تسهیل در تردد سالمندان و معلولان جسمی-حرکتی نقش مهمی ایفا کرده و ضریب امنیت تردد آنان در معابر سطح شهر را نیز افزایش می دهد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری یادآور شد: با توجه به لزوم اجرای پروژه های مناسب سازی در سال جاری نیز، بر اساس نیازسنجی های انجام شده، نسبت به اجرای پروژه های مناسب سازی در معابر سطح شهر اقدام می شود.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط