پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۲

مظفری:

عملیات ایجادآتش بر در فضای سبز حاشیه منطقه سه در دست اقدام است

محمد صادق مظفری ، مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین، گفت: با هدف جلوگیری از سرایت آتش از اراضی بایر به فضاهای سبز حاشیه ای، عملیات ایجاد آتش بر در دست اقدام است.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز  شهرداری قزوین؛ مظفری بیان کرد: پرتاب ضایعات شیشه ای یا روشن کردن آتش در سطح اراضی بایر پوشیده از علف هرز، می تواند موجب آتش سوزی و سرایت آن به درختان و پوشش گیاهی شهری شود.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز ادامه داد: تاکنون موردی از آتش سوزی و یا سرایت آتش به بسترهای فضای سبز نداشتیم، ولی در عین حال ایجاد 6 هزار طول آتش بر در سطح مجموعه های فضای سبز منطقه سه، یک اقدام پیشگیرانه برای حفاظت از فضای سبز است و در این خصوص همکاری شهروندان بسیار حایز اهمیت است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط