سه‌شنبه ۱۳۸۹/۱۰/۱۴

محمود نصرتي، مشاور شهردار :

بزودي اوراق مشاركت 4 پروژه بزرگ شهرداري قزوين عرضه مي شود

براي اولين بار در شهر قزوين و در ميان ساير مراكز استان ها، اوراق مشاركت شهرداري قزوين براي اجراي چهار پروژه بزرگ شهري در يك ماه آينده در سراسر كشور عرضه مي شود.

 

به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين، محمود نصرتي، مشاور شهردار با اشاره به اينكه اين نخستين بار در كشور است كه يك مركز استان (به جز كلان شهرها) اقدام به انتشار و عرضه اوراق مشاركت مي كند، افزود: در يك ماه آينده براي اولين بار اوراق مشاركت در چهار پروژه بزرگ شهرداري قزوين با حجم يك هزار ميليارد ريال عرضه خواهد شد.
نصرتي عرضه اوراق مشاركت را به عنوان ابزاري كه شهرداري ها را براي اجراي پروژه هاي عمراني ياري مي كند، دانست و گفت: از مجموع 14 كلان شهر كشور، تاكنون فقط شهرهاي مشهد، تبريز، اصفهان و تهران اقدام به انتشار اوراق مشاركت كرده اند و شهر قزوين اولين مركز استاني است كه عليرغم كلانشهر نبودن نسبت به اين امر اقدام كرده است.
وي با بيان اينكه در حال حاضر مجوز فروش اوراق مشاركت شهرداري قزوين از بانك مركزي اخذ شده است، اظهار كرد: پروژه هايي كه اوراق مشاركت براي آنها عرضه مي شود شامل برج مسكوني پونك، برج مسكوني- تجاري حكم آباد، پروژه تملك و اجراي مجتمع مسكوني در شمال غرب هادي آباد و پروژه تجاري- فرهنگي- گردشگري واقع در ضلع جنوب بازارسنتي قزوين مي باشد.
مشاور شهردار در پايان هدف از انتشار و عرضه اوراق مشاركت چهار پروژه بزرگ شهرداري قزوين را تامين منابع مالي پروژه هاي عمران شهري ، ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي در شهر و در نهايت تغيير سيما و منظر شهري عنوان كرد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط