پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۲

فدائی‌فر:

فروردین ماه سال جاری 103مورد ساخت و ساز در منطقه 2 شهرداری متوقف شد

کیومرث فدائی‌فر، سرپرست منطقه دو شهرداری قزوین از ممانعت 103 مورد ساخت و ساز و تعمیرات غیرمجاز از سوی واحد اجرائیات این منطقه در اولین ماه از سال 98 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین؛ فدائی‌فر افزود: در فروردین ماه سال جاری 10 حکم قضایی برای ممانعت از ساخت و ساز و اجرای حکم دریافت و همچنین از سوی این واحد 207 مورد اخطار کتبی برای تعطیلی کار ارائه و 6 مورد تعهد کتبی از متخلفان اخذ شده است.

فدائی‌فر گفت: 25 مورد استرداد وسایل جمع آوری شده سد معبر و پلیس ساختمان، 48 مورد جمع آوری وسایل متخلفان، 5 مورد اخذ تعهد از دستفروشان و 10 مورد جمع آوری وسایل و لوازم کار را از عملکرد اولین ماه امسال این واحد عنوان کرد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط