دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۹

مجابی، رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين:

دبيرخانه جشنواره ملي عكس دارالسلطنه به صورت دايمي و موضوع محور باشد

كاظم مجابي، رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين، گفت: براي معرفي دقيق تر شهر و استان قزوين بايد دبيرخانه جشنواره ملي عكس دارالسلطنه به صورت دايمي و موضوع محور باشد تا در طول سال فعاليت نمايد.

به گزارش روابط عمومي نوسازي و بهسازي شهرداري قزوين؛ مجابي با بيان اينكه تاكنون شهر قزوين به درستي معرفي نشده، اظهار كرد: قزوين به عنوان قطب صنعتي، كشاورزي و اخيرا قطب دانشگاهي معرفي شده اما معرفي ظرفيت هاي تاريخي قزوين مغفول مانده است. 

مجابي افزود: در چند سال اخير با برگزاري همايش هاي ملي در موضوعات مختلف چون بزرگداشت روز قزوین معرفي شهر قزوين در دستور كار قرار گرفته اما هنوز به عنوان قطب گردشگري شناخته نشده است. 

رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خاطرنشان كرد: برگزاري جشنواره ملي عكس دارالسلطنه يكي از مواردي است كه براي معرفي شهر قزوين اثر گذار خواهد بود. 

وي اذعان کرد: براي معرفي دقيق تر شهر و استان قزوين بايد دبيرخانه جشنواره ملي عكس دارالسلطنه به صورت دايمي و موضوع محور باشد تا در طول سال فعاليت کند.

مجابي بيان كرد: در كنار اينگونه جشنواره ها، بايستي ميراث فرهنگي به عنوان متولي اين مهم در تمامي همايش هاي استان، ساعت يا يك روز از آن همايش را به موضوع قزوين گردي و گردشگري اختصاص دهد. 

وي در پايان خاطرنشان كرد: صنعت گردشگري می تواند بدون هيچ آسيبي باعث رونق اقتصادی شود و تنها به ایجاد زيرساخت های مربوطه نياز دارد.

پایان پیام.

 

تصاویر مرتبط