دوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

کاظمی:

شناسایی نقاط قوت و ضعف مالی سازمان‌های وابسته خدمات شهری نیاز به وحدت رویه دارد

سید مهدی کاظمی، معاون خدمات شهری شهرداری قزوین، گفت: شناسایی نقاط قوت و ضعف مالی سازمان‌های وابسته خدمات شهری در سال 97 و نیز موضوع خزانه و حسابداری تلفیقی در سال 98 در جلسه کارگروه مالی این معاونت مورد بررسی قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین؛ کاظمی گفت: اولین جلسه کارگروه مالی معاونت خدمات شهری در سال 98 با حضور مدیران مالی سازمان‌های وابسته خدمات شهری، شهرداری مرکز و شرکت دهکده طبیعت برگزار شد.

کاظمی هدف از برگزاری این جلسه را بررسی مسائل و مشکلات، شناسایی نقاط قوت و ضعف مالی سازمان‌های وابسته خدمات شهری  در سال 97 و نیز موضوع خزانه و حسابداری تلفیقی در سال 98 عنوان کرد و افزود: وحدت رویه در ثبت و ضبط مراودات مالی بین شهرداری مرکز و سازمان‌ها ازجمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.  

معاون خدمات شهری شهرداری قزوین تصریح کرد: نحوه اجرایی کردن موضوع خزانه و حسابداری تلفیقی در سال 98 و دستورالعمل تخصیص منابع درآمدی و تأمین اعتبار، نحوه ثبت حساب‌های فی‌مابین شهرداری و سازمان‌ها در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: اجرایی کردن موارد ذکر شده، در سال جدید، نیازمند وحدت رویه، تلاش و اهتمام بیش‌ از پیش همکاران مالی است تا شاهد گام‌های روبه‌جلو در این حوزه باشیم.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط