دوشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

عصارزاده:

صدور 573 پایان کار ساختمانی در منطقه سه شهرداری قزوین

محمدابراهیم عصارزاده، سرپرست منطقه سه شهرداری قزوین، گفت: در سال گذشته از سوی واحد شهرسازی منطقه سه شهرداری قزوین 431 پروانه ساختمانی و 573 پایان کار ساختمانی صادر شده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری قزوین؛ عصارزاده افزود: در این مدت نیز 22 پروانه ساختمانی تمدید و 50 پروانه ساختمانی اصلاح و گسترش شده است.

این مسئول ادامه داد: در سال گذشته، بیشترین پروانه ساختمانی در ماه های اردیبهشت، اسفند و تیر به ترتیب 76، 54 و 45 صادر شده است.

عصارزاده اضافه کرد: همچنین در اسفندماه 72 مورد، دی ماه 62 مورد و شهریورماه و تیرماه نیز هر یک با 53 مورد، بیشترین پایانکار ساختمانی را داشتند.  

وی افزود: واحد شهرسازی این منطقه در سال گذشته چهار هزار و پنج مکاتبه اداری داشته است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط