دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

وفایی راد:

عملکرد نواحی متصل و منفصل شهری جهت استقبال از نوروز بررسی شد

محمدوفایی راد، مدیرهماهنگ ونظارت بر سازمان های خدمات شهری شهرداری قزوین، گفت: جلسه گروه تخصصی نواحی با هدف بررسی عملکرد نواحی متصل و منفصل شهری جهت استقبال از نوروز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین؛ وفایی راد گفت: در جلسه که با حضور روسای نواحی شهری برگزار شد، وضعیت مرمت معابر به ویژه  لکه گیری آسفالت، ترمیم ترانشه، ترمیم جداول، ترمیم دریچه و پل های فلزی عابررو مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: پیگیری اجرای برنامه های نوروزی با هماهنگی سازمان های فرهنگی ورزشی، زیباسازی و پارکها و فضای سبز از دیگر موضوعات مطروحه در جلسه بود .
وفایی راد شناسایی مشکلات و معضلات معابر شهری و پیگیری رفع آن و همچنین ارتباط با مساجد و گروه های مردم نهاد را از جمله امور مهمی عنوان کرد، که در جلسه فوق بر آن تاکید شد.

پایان پیام.
 

 

تصاویر مرتبط