چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

وفایی راد:

کارگروه تخصصی انتظام بخشی ستاد نوروز تشکیل شد

محمدوفایی راد، مدیرهماهنگی و نظارت بر سازمان های خدمات شهری شهرداری قزوین، گفت : کارگروه تخصصی انتظام بخشی ستاد نوروز با حضور اعضای این کارگروه در سالن جلسات معاونت خدمات شهری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی  معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین؛ وفایی راد گفت: در این جلسه موضوع ساماندهی سد معابر صنفی، ساختمانی، دستفروشان، جمع آوری متکدیان، اسکان مسافرین نوروزی در بوستان های منتخب سطح شهر و بوستان ملی باراجین و نیز اقدامات مورد نیاز جهت تامین موضوعات ایمن و امنیتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وفایی راد اعمال محدودیت های ترافیکی و روان سازی ترافیک در هسته مرکزی شهر را از دیگر موضوعات مطروحه در این جلسه عنوان کرد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط