سه‌شنبه ۱۳۸۹/۰۹/۰۹

نصرتي، شهردار قزوين:

همايش منظر شهري به توانمندي شهرداري کمک مي کند

برگزاري همايش منظر شهري با اين رويکرد افتخار ارزشمندي براي استان قزوين است و تعامل همه مديران شهري نتيجه رويکرد خوش بينانه آنان به تغيير و تحول در شيوه اصلاح بصري در مسائل شهري تلقي مي شود.

 

مهر –قزوين: مسعود نصرتي ، شهردار قزوين در حاشيه برگزاري دومين همايش ملي منظر شهري که در سالن اجتماعات دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) آغاز شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوين اظهار كرد: با تدوين طرح توسعه راهبردي شهر قزوين چشم اندازي براي شهرداري قزوين تدوين شد تا شهر تاريخي و فرهنگي قزوين به شهري ايمن، شاداب، پايدار با رونق اقتصادي و جاذبه هاي گردشگري تبديل شود.
وي تصريح کرد: امروز مجموعه مديريت شهرداري به اين نتيجه رسيده است که ناهمگوني در سيماي شهري يک شبه و از طريق يک نهاد ايجاد نشده که يک شبه برطرف شود بلکه همه ارگانها در آن دخيل هستند و در اصلاج نيز به يک بسيج همگاني نيازمنديم.
 شهردار قزوين اضافه کرد: حساس کردن افکار عمومي به نابساماني هاي شهري در کنار آسيب شناسي وضع موجود شهر و سيماي آن در همايش هاي قبلي صورت گرفت و دومين همايش با رويکرد توسعه پايدار شهري در حالي در قزوين برگزار شده است که در آن آخرين دستاوردها و ديدگاههاي صاحب نظران برجسته در باره مفهوم سيماي شهري و عناصر سازنده آن ارائه مي شود.
 وي گفت: نتيجه اين حرکت سازنده استقرار دبيرخانه دائمي کميته سيما و منظر شهري در قزوين است که با اين رويکرد همايش هاي اين گونه از اين پس در شهر قزوين برگزار خواهد شد که افتخار ارزشمندي براي استان است و تعامل همه مديران شهري نتيجه رويکرد خوش بينانه مجموعه مديريت شهري به تغيير و تحول در شيوه اصلاح بصري در مسائل شهري تلقي مي شود.
 شهردار قزوين افزود: در هفت سال گذشته شايد بتوان گفت خيلي از پروژه هايي که در نگاه مبلمان شهري و طراحي فضاها صورت گرفته بهره برداري شده و الگو گرفته از اين سلسله همايش ها بوده و با توجه به جايگاهي که اخيرا کسب کرده ايم و پيشينه تاريخي و فرهنگي قزوين سعي مي کنيم در کنار اين همايش هاي ساليانه که نگاه تئوري و نظري مطرح مي شود، شهر را هم به يک نمايشگاه براي اجراي مباحث عملي و تئوري تبديل کنيم به طوري که شرکت کنندگان نتايج اجرايي، اصلاحات، بازسازي و مرمت و کارهاي جديد را در بافت هاي جديد شهر مشاهده کنند.
 نصرتي با اشاره به روند برگزاري همايش هاي قبلي  شهرداري خاطرنشان کرد: پس از برگزاري همايش استاني و ملي در صدديم با توجه به اهميت موضوع و استقرار دبيرخانه همايش در قزوين از دستاوردهاي علمي و عملي بين المللي هم در اين زمينه برخوردار شويم ، بنابراين در آينده مقدمات برپايي اين همايش را در سطح بين المللي فراهم خواهيم کرد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط