سه‌شنبه ۱۳۸۹/۰۹/۰۹

توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين انجام شد؛

طراحي معبر کمربندي شرق قزوين

معبر کمربندي شرق (حدفاصل بلوار ابوترابي و خامنه اي) با هدف اصلاح و توسعه سامانه حمل و نقل درون شهري و برون شهري توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين طراحي شد.

 

محمد اسماعيل حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين با بيان اينكه اجراي طرح هاي بازگشايي معابر جديد با هدف اصلاح و توسعه سامانه حمل و نقل درون شهري و برون شهري همواره مد نظر شهرداري قرار داشته است، افزود: در اين راستا، اجرا و تکميل کمربندي و يا رينگ اصلي شهر واجد اهميت بسيار است.
حافظي با اشاره به اينكه طراحي ضلع جنوب معبر کمربندي شرق، در خرداد ماه سال جاري از سوي معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين مطرح شد و در دستور کار سازمان خدمات طراحي قرار گرفت، اظهار كرد: اين پروژه براي طراحي به مشاور سپرده و در آذر ماه سال جاري براي بهره برداري به حوزه معاونت عمراني ارسال شد.
وي افزود: اين معبر، از شمال به بلوار خامنه اي و پل ولايت، از شرق و غرب به باغ هاي سنتي، از جنوب به مجموعه درود گران و باقيمانده اراضي کوره ملي ختم مي شود و حد فاصل دو شريان اصلي با جهت شرقي- غربي است و نقاط مبدا و مقصد نيز پيش از اين طراحي و تعيين شده اند.
حافظي طول اين معبر را 820 متر- از شمال به جنوب - و عرض آن را بين 35 تا 57.5 متر عنوان و اضافه كرد: در طراحي معبر کمربندي شرق، از طرح اجرايي تقاطع غير همسطح رينگ شهري با بلوار آيت اله خامنه اي جامعه مهندسين قزوين و طرح ساماندهي مشاغل مزاحم شهري (درودگران) به منظور انتقال آن ها از بافت تاريخي شهر(سعدالسلطنه) به بخش شمالي بلوار ابوترابي در حاشيه کوره ميلي (کوره متروکه آجرپزي)، استفاده شده است.
وي اهداف اجراي اين طرح را اجراي طرح جامع و تفصيلي شهر قزوين مصوب سالهاي 69 و 73، تکميل چرخه کمربندي شهر قزوين در شرق، تسهيل تردد سواره بين قزوين و مراکز جمعيتي و فعاليت واقع در شمال و جنوب شهر مانند منطقه کارگري مينودر و هادي آباد و شهر صنعتي البرز و مجتمع و پارک صنعتي لياء و شهر الوند و محمديه و...، کاهش هزينه هاي سفر، افزايش سرعت نسبي سواره در سطح شهر، ايجاد ايمني نسبي براي تردد سواره و پياده، بهبود نسبي هواي شهر به علت کاهش زمان سفر و ميزان سوخت مصرفي خودروها و کمک به افزايش کيفيت زيست محيطي شهروندان عنوان كرد.
مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين مواردي را که در طراحي پروژه لحاظ گرديده شامل انجام مطالعات مورد نياز در اراضي طرح با توجه به طرحهاي بالادست و تدقيق محل پروژه، ارائه نقشه کاربري اراضي همجوار براي طرح تفصيلي مصوب شهر قزوين، تعيين نحوه دسترسي به اراضي کوره ملي، ارائه محدوده و سطوح اراضي مورد نياز براي تملک و اجراي طرح، تعيين رواناب محدوده مورد مطالعه و نحوه هدايت آبهاي سطحي و مسيرهاي اصلي آبياري، ارائه طرح هندسي معبر و طرح روسازي آن به همراه کليه جزييات مربوطه برشمرد.
وي در پايان اظهار كرد: با تکميل اين معبر شرياني به سمت جنوب و پيوند آن با بلوار ابوترابي، فرصتهايي از قبيل امکان دسترسي سريع به شبکه راههاي موجود شهر، تسهيل در استفاده از امکانات راه آهن سراسري جداسازي ترافيک سنگين و سبک، دور كردن ترافيک عبوري از مراکز نواحي و محلات، ايجاد تسهيلات براي تردد به مراکز کار و فعاليت مانند شهر صنعتي البرز، امکان توسعه سيستم همگاني حمل و نقل شهري، دسترسي آسان به پايانه مسافربري در جنوب، کاهش زمان سفر و صرفه جويي در سوخت و انرژي، کمک به حفاظت از محيط زيست با کاهش آلاينده هاي ناشي از صرفه جويي در مصرف سوخت خودروها وبهره گيري شهروندان از چشم انداز مطلوب باغها در هنگام سفربه وجود خواهد آمد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط