دوشنبه ۱۳۸۹/۰۹/۰۸

بازديد اعضاي شوراي شهر از منطقه 2شهرداري قزوين

اعضاي كميسيون نظارت وپيگيري شوراي اسلامي شهر صبح امروز از منطقه 2 شهرداري قزوين بازديد ودرجريان فعاليتهاي اين منطقه قرار گرفتند.

 

بنابرگزارش روابط عمومي منطقه دو شهرداري قزوين در اين بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر ضمن صحبت و گفتگو با مراجعين منطقه دو و شنيدن مسائل و مشكلات آنان ، نسبت به رفع آن از طرف مديريت و مسئولين منطقه تاكيد كردند .
برپايه اين گزارش ؛همچنين اعضاي شوراي اسلامي شهر در اين بازديد در جريان چگونگي صدورپروانه ، اجرا و نظارت بر انجام پروژه هاي عمراني، نحوه وصول عوارض و درآمد و روش تملك هاي اراضي  و ... قرار گرفتند.
برپايه اين گزارش؛در اين بازديد كه حسين بهزادپور، مدير منطقه دو شهرداري قزوين ،رئيس و اعضاي كميسيون نظارت وپيگيري شوراي اسلامي شهر را همراهي مي كرد ضمن ارائه گزارش از عملكرد و اقدامات 8 ماهه اين منطقه به سوالات آنان در خصوص فعاليتهاي منطقه پاسخ داد.
براساس اين گزارش ؛ بهزادپور در اين ديدار بر اساس آمار مقايسه اي از افزايش درآمد منطقه دو نسبت به سال 89خبر داد.
بنابرگزارش روابط عمومي منطقه دو شهرداري قزوين ؛در اين ديدارهمچنين اعضاي شوراي اسلامي شهر از قسمت هاي مختلف منطقه دو شهرداري بازديد و با وظايف ، عملكرد و اقدامات مسئولين اداره هاي به طور كامل آشنا شدند و مسئولين نيز به سوالات اعضاي شوراي شهر پاسخ دادند.
محمد حسين خاكساران، رئيس كميسيون نظارت و پيگيري شوراي اسلامي شهر قزوين در پايان بازديد از طرف همه اعضاء از زحمات و عملكرد مديران وكاركنان منطقه دو شهرداري  قدراني كرد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط