دوشنبه ۱۳۸۹/۰۹/۰۸

همداني، معاون شهردار قزوين:

پروژه مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيک شهر قزوين آغازشد

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين از آغاز مطالعات پروژه جامع حمل و نقل و ترافيک شهر قزوين خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين، دكتر سيد مهدي يدي همداني هدف از اجراي پروژه مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيک مجموعه شهري قزوين را شناسايي مشکلات و تنگناهاي موجود در سيستم حمل و نقل شهر، برنامه‌ريزي و ارايه راهکار جهت بهبود کارايي سيستم حمل و نقل مجموعه شهري قزوين عنوان كرد و افزود: در اين مطالعات تأثيرات ترددها از شهرک‌هاي اقماري اطراف شهر قزوين و رفت و آمد ساکنين اين شهرک‌ها به قزوين، بررسي خواهد شد.
همداني با اعلام اينكه پروژه مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيک مجموعه شهري قزوين در مرحله اول به بررسي‌هاي عمومي، گردآوري اطلاعات مورد نياز و بررسي و تحليل وضع موجود سيستم حمل و نقل و ترافيک مجموعه شهري قزوين مي‌پردازد، اظهار كرد: در مرحله بعد با استفاده از مدل‌هاي تقاضاي سفر و برآورد اطلاعات مربوط به هر يک از پارامترها در سال، افق برنامه‌ريزي وضعيت تقاضاي حمل و نقل در آينده پيش‌بيني شده است و در ادامه با استفاده از سياست‌هاي کلان حمل و نقل کشور و استراتژي تعريف شده براي مجموعه شهري قزوين راهکارهاي پيشنهادي ارايه مي شود.
وي با اعلام اينكه همزمان با آغاز مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيک، آمارگيري سفرهاي روزانه در شهر قزوين و حومه آن با مشارکت و همکاري سازمان آموزش و پرورش، نيروي انتظامي، پليس راهنمايي و رانندگي، صداوسيما، سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري در نيمه اول آذرماه سال جاري انجام خواهد شد، اذعان كرد: در اين طرح بيش از 5 هزار نفر از دانش‌آموزان مقطع دوم و سوم راهنمايي در قالب 32 مدرسه در شهر قزوين با همکاري و آموزش معاونين و مربيان پرورشي مدارس اقدام به تکميل فرم‌هايي که حاوي سؤالاتي مربوط به يک روز سفر خانواده خود و همسايه‌ها مي‌باشد مي كنند.
معاون حمل و نقل و ترافيک شهردار قزوين با اشاره به اينكه در اين طرح 500 نفر از دانشجويان دختر و پسر دانشگاه‌هاي شهر قزوين به جمع آوري ساير اطلاعات از سطح شهر و دروازه‌هاي ورودي آن مي پردازند، ادامه داد: با توجه به اين که اين اطلاعات در اختيار کارشناسان حوزه حمل و نقل و ترافيک قرار خواهد گرفت، دقت و صحت اطلاعات بسيار ضروري است و مي‌تواند در انجام صحيح مطالعات کارآمد باشد.
اين مقام مسئول اظهار كرد: انتخاب مشاور در چند مرحله انجام شد که ابتدا در کميسيون عالي معاملات شهرداري که با حضور شهردار قزوين و نمايندگان وزارت کشور تشکيل شد، صلاحيت کيفي شرکت کنندگان در مناقصه مورد تأييد قرار گرفت که در نهايت کنسرسيوم شرکت‌هاي مشاور "آتيه ساز شرق" و "آرمان تردد پارس"به عنوان مشاور مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيک مجموعه شهر قزوين انتخاب شدند.
معاون شهردار  زمان مطالعات اين پروژه‌ را  15 ماه و اعتبار آن را طرح 4 ميليارد و 350 ميليون ريال عنوان كرد و  با قدرداني از ارگان‌هايي که در اين طرح مشارکت مي‌كنند از شهروندان خواست براي اجراي هر چه بهتر اين مطالعات با عوامل اجرايي همکاري و نسبت به تکميل پرسش نامه‌هايي که توسط ماموران آمار ارائه مي‌شود، اقدام كنند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط