شنبه ۱۳۸۹/۰۹/۰۶

مدير عامل سازمان پسماندهاي شهرداري:

روزانه 430 تن زباله به جايگاه ليا ي قزوين وارد مي شود

ميزان زباله هاي ورودي به جايگاه ليا روزانه 430 تن است كه 398 تن پسماند شهري و خانگي و 270 تن آن مربوط به شهر قزوين وبقيه متعلق به شهرهاي الوند، محمديه، بيدستان، شريفيه، بويين زهرا و روستاهاي اطراف قزوين است.

 

سعيد فرازمند راد، مدير عامل سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري قزوين، با اعلام اينكه از اين حدود، 1/2 تن پسماند بيمارستاني و حدود 30 تن پسماند عادي شهرك هاي صنعتي اطراف است، گفت: بر اساس اسناد موجود از سال 1363 و قبل از تاسيس شهرك صنعتي اطراف جايگاه ليا، زباله ها در اين محل دفن شدند.
مدير عامل سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري قزوين در پاسخ به سوالي در خصوص دفع اصولي و بهداشتي زباله ها در جايگاه ليا اظهار كرد: زباله ها در جايگاه ليا بصورت ترانشه اي و سطحي دفن و با خاك پوشش داده مي شوند؛ البته متاسفانه زير ساخت ها در گذشته مناسب نبوده است و اين روش همچنان ادامه دارد.
وي گفت: اقدامات لازم براي مكانيابي، تملك، طراحي و جانمايي مجتمع محمد آباد از سال 80 و عمليات اجرايي مجتمع از مهر ماه سال 83 صورت گرفت ولي بدليل وجود مشكلاتي براي يك سال متوقف شد.
اين مسئول مساحت مجتمع دفن زباله محمد آباد را 110 هكتار و قابليت پذيرش زباله اين مجتمع را روزانه 500 تن عنوان و در خصوص اعتبار در نظر گرفته شده براي اجرايي شدن پروژه اذعان كرد: در سال 86 برآورد اوليه با يك سلول لندفيل 15 ميليارد تومان بود اما در حال حاضر با توجه به افزايش قيمت هزينه ها تا 20 الي 25 ميليارد تومان پيش بيني مي شود.
وي زمان راه اندازي اين مجتمع را بعد از راه اندازي لندفيل عنوان كرد و گفت: مجتمع محمد آباد همانگونه كه از اسمش پيداست يك مجموعه است و تا تمامي واحد هاي آن تكميل و به بهره برداري نرسد امكان انتقال زباله به اين مكان مقدور نخواهد بود؛ چرا كه با انتقال پسماند ها قبل از تكميل شدن مجتمع، تراژدي ليا تكرار خواهد شد.
فرازمند راد ادامه داد: در ارديبهشت ماه سال جاري واحد پردازش و جداسازي و واحد بيومكانيكال افتتاح و در همين زمان واحد لندفيل نيز كلنگ زني شد و هم اكنون درحال آماده سازي مراحل آن است.
مدير عامل سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري در خصوص مراحل كامل بهينه دفع پسماند گفت: با توجه به روش هاي مختلفي كه جهت دفع پسماند وجود دارد براي پسماندهاي شهري پردازش پسماند جهت توليد كود، توليد سوخت از زباله (RDF) و دفن مهندسي– بهداشتي  از جمله روش هاي دفن مي باشد. در حالي كه در مجتمع محمد آباد پس از ورود زباله به دو خط تفكيك 250 تني، پسماند قابل بازيافت جدا و پسماند فساد پذير و قابل تبديل به كود كمپوست تبديل شده و مابقي پسماند كه قابليت بازيافت و پردازش ندارند در لندفيل، دفن مهندسي–بهداشتي شده و وبيو گاز آن جمع آوري و وارد چرخه سوخت مي شود و در نهايت شيرابه حاصله نيز وارد تصفيه خانه مي شود .
وي در پايان با اعلام اينكه تاكنون براي مجتمع محمد آباد 10 ميليارد تومان هزينه شده است، افزود:در دور دوم سفر رييس جمهور 2 ميليارد تومان براي مجتمع پيش بيني شد كه يك ميليارد تومان آن را بايد توسط وزارت صنايع پرداخت شود كه تاكنون 500 ميليون تومان آن پرداخت شده است؛ يك ميليارد ديگر هم بايد سازمان شهرداري ها بايد پرداخت مي كرد كه تا كنون 675 ميليون تومان آن به حساب شهرداري هاي استان واريز شده كه از اين مبلغ 370 ميليون تومان به محمد آباد اختصاص يافته است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط