جمعه ۱۳۸۹/۰۹/۰۵

نصرتي، شهردار قزوين :

Requires the presence of investor development projects is Qazvin

کيفيت تصميمات کارشناسان «قزوين + 20» موجب تثبيت موقعيت اين کارگروه و جلب نظر و اعتماد مسوولان استان شده است.

 

مسعود نصرتي، شهردار قزوين با تاکيد بر اين مطلب در نشست اخير کارگروه قزوين + 20 که با محور احداث محور فرهنگي- ورزشي بوستان ملي باراجين برگزار شد، اظهار كرد: اتکا به نظرهاي تحليلي و کارشناسي نشست تخصصي قزوين + 20 در اجراي پروژه ها و برنامه هاي شهري، زمينه ارتقاي سطح کيفي امور را فراهم ساخته و اين دستاورد ارزشمند نشانگر تجربه، تخصص، دانش و از همه مهم تر تعهد کارشناسان عضو در اين کارگروه مي باشد.
شهردار قزوين با اشاره به 20 پروژه برگزيده اين کارگروه، به ضرورت جلب مشارکت بخش خصوصي به منظور عملياتي كردن اين پروژه ها اشاره و تصريح کرد: از کارشناسان نشست تخصصي قزوين + 20 انتظار مي رود با در نظر گرفتن شرايط مالي حاکم بر شهرداري ها که شهرداري قزوين نيز از آن مستثني نيست، نسبت به اتخاذ راهکارها و تدابيري منطقي و کاربردي در راستاي جلب سرمايه بخش خصوصي اقدام نمايد تا از اين طريق در اجراي پروژه هاي مورد نظر تسريع و تسهيل صورت گيرد.
وي گفت: اگر تاکنون آن گونه که بايد شاهد حضور سرمايه گذاران براي اجراي پروژه هاي مختلف شهري نبوده ايم، دليل آن را بايد در غفلت هايي که صورت گرفته جستجو کنيم، نه در قابليت ها و توانمندي هاي شهر، به ويژه که قزوين در قياس با بسياري از شهرهاي پيشرفته کشور از زمينه هاي قابل اعتمادتر، علمي تر و منطقي تر براي سرمايه گذاري برخوردار است.
شهردار قزوين در بخش ديگري از سخنانش، با استناد به پروژه ها و پيشنهادات کارگروه قزوين + 20 در زمينه توسعه و تجهيز بوستان باراجين يادآور شد: در اين بوستان 35 کاربري در 21 نقطه تعريف شده است که در صورت اجرايي شدن مي تواند تحولي در بحث سرانه شهروندان از خدمات تفريحي، اقامتي، رفاهي، بازيگاهي و آموزشي ايجاد نمايد.
وي ادامه داد: از کارشناسان کارگروه قزوين + 20 انتظار مي رود با در نظر گرفتن موفقيت هاي اخير شهرداري قزوين در زمينه جذب سرمايه گذار که از جمله آن مي توان به در برنامه قرار دادن احداث سه هتل، بازيگاه، سالن هاي چند منظوره، استخر، باغ وحش، برج تجارت، برج هاي مسکوني، پارگينگ طبقاتي بوعلي، نردبان 52 متري آتش‌نشاني و مواردي از اين دست اشاره کرد، همه توان خود را در راستاي ارايه راهکار پيرامون چگونگي تداوم تقويت اين روند به کار گيرند.
گفتني است؛ اعضاي کارگروه قزوين + 20 نيز در سخناني در اين نشست به طرح ديدگاه ها و پيشنهادات خود با محوريت ضرورت تشکيل کميته روابط بين الملل به منظور برقراري ارتباط با سرمايه گذاران خارجي پرداختند و خواستار ممانعت از بروز برخي موازي کاري ها در اجراي طرح ها و برنامه هاي شهري شدند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط