دوشنبه ۱۳۸۹/۰۹/۰۱

نظري پور، معاون شهردار:

محورهاي پياده شهري قزوين مناسب سازي مي شود

مناسب سازي22محور از محورهاي شهري قزوين در دستور كار شهرداري قرار گرفت.

 

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين ؛ فرزانه نظري پور، معاون شهردار قزوين با بيان اينكه حرکت پياده، طبيعي ترين، قديمي ترين و ضروري ترين شکل جابجايي انسان در محيط است و پياده روي، مهمترين امکان براي مشاهده مکان ها، فعاليت ها و احساس شور و تحرک و زندگي و کشف ارزش ها و جاذب ­هاي نهفته در محيط است، افزود: عابران پياده، بايد به عنوان عنصر اصلي سيستم هاي حمل و نقل درون شهري در طراحي ها مدنظر قرار گيرند.
نظري پور با اشاره به اينکه مراکز شهرهاي بزرگ، در حال حاضر از نظر کيفيت کالبدي پياده روها و وضعيت حرکت عابران پياده در آن، دچار معضلات کالبدي و عملکردي مي باشند، اظهار كرد: توجه به مناسب سازي محورهاي شهري و نقش عناصري چون پياده راه ها، سبب ايجاد فضاي مناسب جهت ارتقاء کيفيت برخوردهاي اجتماعي و انجام فعاليت هاي روزمره جمعي و زنده شدن فضاهاي شهري و ايجاد علاقه در افراد جامعه در استفاده از اين فضاها مي شود.
وي افزود: ارتقاء کيفيت محيط و فضاهاي شهري، ايجاد انگيزه در افراد جهت پياده روي و استفاده از منظر شهري، ايمني، سهولت و سرعت حرکت و رفت و آمد شهروندان، به خصوص افراد کم توان و معلول و سالخورده، زيبايي بصري و ايجاد جذابيت هاي محيطي در شهرها از مهمترين اهداف انجام طرحهاي مناسب سازي فضاهاي شهري است.
اين مقام مسئول توجه به نحوه حرکت پياده به خصوص افراد آسيب ديده، معلول و مسير حرکت آن ها، مسير حرکت دوچرخه، چشم اندازها، فضاهاي باز و بسته، تعريف قلمروها و محدوده ها، نحوه محصور نمودن فضا، توجه به نور و عوامل اقليمي ديگر، مبلمان شهري مناسب و کافي، در نظر گرفتن ظرفيت معنايي محيط، ارتباط فضا با محيط اطراف و طبيعت، کاربرد رنگ و ...، را به عنوان مواردي که در مبحث مناسب سازي محيط و محورهاي شهري مورد توجه قرار مي گيرند، عنوان كرد.
نظري پور با اشاره به برگزاري همايش مناسب سازي فضاي شهري براي معلولين و جانبازان توسط شهرداري قزوين در سال 84 افزود: پيرو اين تاکنون 22 محور از محورهاي شهري در زمينه مناسب سازي و مبلمان شهري طراحي شده است که در اين راستا با کسب اطلاعات مورد نياز از سازمان بهزيستي در خصوص مشکلات و ناتواني هاي معلولين، سعي در مناسب سازي بهينه پياده روها با نگاه ويژه به حرکت افراد کم توان و معلولين جسمي و حرکتي شده است.
وي با اشاره به مناسب سازي محورهاي خيام، مولوي، منتظري، شهدا (سپه)، شهيد بهشتي، شهيد بابايي، آزادگان، ميدان آزادي، فلسطين، نادري، سعدي، فردوسي، پادگان، انصارالحسين، بوعلي، شهرداري، مدني، عدل و ضلع شمال بلوار الغدير  اظهار كرد: مناسب سازي محورهاي طالقاني، تهران قديم و امام خميني(ره) نيز در دست طراحي است.
معاون شهردار سرپوشيده كردن جوي هاي آب در مکان هايي که امکان پذير مي باشد به منظور سهولت و ايمني بيشتر در عبور و مرور افراد، به خصوص معلولان داراي صندلي چرخدار، استفاده از رمپ به جاي اختلاف سطح ها با شيب حداکثر 8 درصد،کف سازي متفاوت در سر کوچه ها ،استفاده از مصالح سخت، ثابت و غير لغزنده در کف سازي، طراحي مسير هدايت کننده نابينايان،طراحي پارکينگ معلولين، طراحي مسير دوچرخه در طول محورها، اختصاص بخشي از پياده رو در طول محور (مسير تجهيزات شهري) به عناصر مبلمان شهري مانند سطل زباله، نيمکت، چراغ­هاي روشنايي و چاله درختي و ...،طراحي مسير پيوسته فضاي سبز در مجاورت پياده رو به منظور افزايش زيبايي بصري را از جمله موارد در نظر گرفته شده در طراحي اين مسير ها عنوان كرد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط