پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۸/۲۷

توسط كميته راهبردي GIS شهرداري قزوين صورت گرفت؛

گامي ديگر در بروز رساني نقشه هاي شهر قزوين

استفاده از آخرين فن آوري نوين در بروز رساني نقشه پايه شهر در برنامه آتي شهرداري قزوين قرار دارد.

 

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ با تشكيل كميته راهبردي GIS با عضويت معاونت هاي شهرسازي و معماري، حمل و نقل و ترافيك، خدمات شهري، فني و عمراني، مديريت هماهنگي مناطق و نواحي، مديريت امور حفاري هاي سطح شهر، مشاور امور هماهنگي شهردار، مدير عامل سازمان آمار و فناوري اطلاعات جلسات مختلفي در خصوص ايجاد Web GIS شهرداري قزوين و به روز نگه داشتن نقشه هاي پايه شهر برگزار شد كه بر اين اساس مقرر شد از ابزارهاي نوين نرم افزاري مانند RFID تصاوير ماهواره اي ،طراحي فرم هاي به روز رساني و ارسال به كل مجموعه شهرداري، تهيه فيلم سه بعدي و ... استفاده شود.
بر اساس اين گزارش، از جمله پيشنهادهاي مهم و اجرايي در خصوص به روز رساني نقشه ها، افزودن شرح خدمات GIS از ابتداي سال 90 به كليه پروژه هاي عمراني شهرداري قزوين بود كه مورد موافقت اعضاء قرار گرفت. همچنين تمامي مشاوران و پيمانكاران طبق شرح خدمات GIS نقشه 1:2000 در سيستم مختصات جهاني (utm) را تهيه و در تحويل موقت يا نهايي به شهرداري ارائه كنند.
لازم به ذكر است اين قسمت از پروژه بايد به تاييد اداره GIS حوزه شهرسازي و معماري قرار گيرد تا نسبت به پرداخت حق الزحمه مشاوران اقدام شود.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط