شنبه ۱۳۸۹/۰۸/۱۵

در آخرين جلسه ستاد مهر شهرداري قزوين؛

عملکرد اعضاي ستاد مهر قزوين مثبت ارزيابي شد

چهارمين جلسه ستاد مهر شهرداري قزوين، با هدف پيگيري مصوبات جلسات گذشته و ارائه گزارش فعاليت اعضا تشکيل شد.

 

به گزارش روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين، در اين جلسه محمد حسن ايرانخواه، مدير عامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ضمن قدرداني از عملكرد دستگاه هاي مرتبط و اعضاي اين ستاد از تخصيص 813 دستگاه خودرو تاکسي براي سرويس مدارس خبر داد و گفت: خوشبختانه با گذشت بيش از يک ماه از بازگشايي مدارس تاکنون شاهد مشکلي نبوديم.
وي همچنين از افزايش نرخ کرايه هاي تاکسي خبر داد و تصريح کرد: با توجه به بهره مندي تاکسي ها از يارانه، با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ما شاهد افزايش نرخ کرايه تاکسي ها خواهيم بود.
دکتر سيد مهدي يدي همداني،معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين نيز، عملکرد اعضاي ستاد را در فصل بازگشايي مدارس مثبت ارزيابي کرد و گفت:خوشبختانه غالب مصوبات ستاد در جلسات گذشته عملياتي شد.
همداني با اشاره به تخلف برخي از رانندگان سرويس مدارس تصريح کرد: پليس بايد اين افراد و مديران مدارس متخلف را به آموزش و پرورش معرفي کند تا اين مشکلات رفع شود.
در ادامه جواد صباغان با اشاره به خدمات رساني 227 دستگاه اتوبوس و ميني بوس در بخش سرويس مدارس گفت:84 مدرسه از خدمات اين تعداد دستگاه خودرو استفاده کردند، اما تعداد محدودي از مدارس که در حدود ناچيزي است از هيچ وسيله نقليه عمومي استفاده نکردند.
وي همچنين از راه اندازي بانک اطلاعات رانندگان ميني بوس ها و اتوبوس هاي تحت نظارت سازمان اتوبوسراني در راستاي تسهيل در هدفمند کردن يارانه ها خبر داد و تصريح کرد: با توجه به اختصاص يارانه ها از سوي دولت براي ميني بوس ها نرخ کرايه سرويس مدارس تغيير قابل توجهي نخواهد کرد.
گفتني است؛ ساماندهي سرويس مدارس،صدور کارت شناسايي ويژه رانندگان سرويس مدارس، جلوگيري از عقد قرارداد با ميني بوس هاي با عمر بيش از15 سال براي نظارت بر اقدامات سرويس هاي اتوبوس اياب و ذهاب دانشجويان،پيگيري استقرار نمايندگان سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري و نيروي انتظامي در پايانه دانشجويي دانشگاه آزاد و ... از جمله مصوبات و اقدامات انجام شده اعضاي ستاد مهر در سال89 مي باشد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط