شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۲۷

فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين:

پروژه احداث لاين غربي بلوار ايران در مرحله تملک است

کيومرث فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: بازگشايي بلوار ايران در اين منطقه يکي از موضوعات مهمي بود که در سال گذشته پيگيري شد که خوشبختانه لاين شرقي بلوار ايران امسال زير بار ترافيک رفت و لاين غربي اين بلوار نيز اکنون در مرحله تملک‌ است.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ فدائيفر افزود: اين پروژه از پروژه‌هاي مهم اين مجموعه است که با هدف دسترسي پونک و شمال شهر به جنوب و مرکز شهر و هدايت آب‌هاي سطحي در حال اجراست.

وي گفت: اکنون لاين غربي بلوار ايران در مرحله توافق با مالکان براي تملک ها است که 4 پلاک تملک شده و در حال مذاکره براي تملک 3 پلاک ديگر هستيم.

اين مقام مسوول بيان کرد: در صورت پايان تملک ها عمليات عمراني احداث لاين غربي بلوار ايران آغاز خواهد شد.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط