شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۲۷

پيله‌چي، معاون عمراني منطقه سه شهرداري قزوين خبر داد؛

پايان 80درصد از عمليات آسفالت معابر فرعي منطقه 3 شهرداري قزوين

حبيب‌اله پيله‌چي، معاون عمراني منطقه سه شهرداري قزوين گفت: عمليات عمراني اجراي طرح روکش آسفالت معابر فرعي اين منطقه در سال جاري از 80درصد پيشرفت فيزيکي برخوردار است.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ حبيب‌اله پيله‌چي افزود: براي اجراي عمليات عمراني طرح روکش آسفالت معابر فرعي منطقه سه شهرداري قزوين در سال جاري يک ميليارد ريال اعتبار هزينه خواهد شد.

اين مسوول بيان کرد: اجراي اين طرح با کيفيت مناسب يکي از خواست‌هاي شهروندان است و براي جلب رضايت شهروندان مديريت شهري تلاش خود را کرده است تا به نحو احسن اين طرح را اجرايي کند.

معاون عمراني منطقه سه شهرداري قزوين بيان کرد: انتخاب معابر فرعي براي آسفالت بر اساس اولويت با درخواست شهروندان به صورت حضوري و يا پيام‌هاي كه از طريق سامانه 137 ارسال مي‌شود، ميباشد.

اين مسوول اضافه کرد: تلاش شده است اين پروژه در سال جاري مانند سال‌هاي گذشته با کيفيت بهتري اجرايي شود.

 پايان پيام 

تصاویر مرتبط