دوشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

پيله‌چي، معاون عمراني منطقه سه شهرداري قزوين:

اسناد مناقصه 7 پروژه نواحي منطقه سه شهرداري قزوين تهيه شده است

حبيب‌اله پيله‌چي، معاون عمراني منطقه سه شهرداري قزوين گفت: اسناد مناقصه 7 پروژه نواحي منطقه سه شهرداري قزوين در سال جاري تهيه شده است.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ پيله‌چي با بيان اينکه نيمه اول ارديبهشت ماه سال جاري مناقصه 7 پروژه نواحي اين منطقه برگزار خواهد شد، افزود: در سال جاري 3پروژه در ناحيه مهديه، 3پروژه در ناحيه مينودر و يک پروژه در ناحيه انديشه اجرايي خواهد شد.

وي بيان کرد: 7 پروژه نواحي اين منطقه شامل آسفالت، لکه گيري سطح ناحيه، مرمت معابر نواحي، جداول، دال و دريچه است.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط